چهارمین کارگاه ارتباطات و نظریه اطلاعات در روزهای سه شنبه ۱۴ و چهارشنبه ۱۵ اردیبهشت ماه ۱۳۹۵ در دانشگاه صنعتی شریف برگزار می شود

برای اطلاعات بیشتر و زمان برگزاری نشست ها به وب سایت رسمی همایش به آدرس http://iwcit.ir مراجعه فرمایید.

The 4th Iran Workshop on Communication and Information Theory (IWCIT) will take place at Sharif University of Technology, Tehran, Iran on Tuesday May 3rd and Wednesday May 4th, 2016.

IWCIT features world-class speakers, plenary talks and technical sessions on a diverse range of topics in communication and information theory.

Prospective authors are invited to submit high-quality, original, and unpublished contributions to IWCIT 2016. All submitted papers will be subject to peer review. This workshop is included in the IEEE Conference Publications Program (CPP).

حمایت کنندگان

چهارمین کارگاه ارتباطات و نظریه اطلاعات
حامیان چهارمین کارگاه ارتباطات و نظریه اطلاعات

نوشتن دیدگاه


 

آموزش های گام به گام

مسابقه حل مسائل مهندسی شیمی به کمک کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف

مسابقه حل مسائل مهندسی شیمی به کمک کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف
مسابقه حل مسائل مهندسی شیمی به کمک کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف

ادامه مطلب...

مسابقه حل مسائل مهندسی شیمی به کمک کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف

مسابقه حل مسائل مهندسی شیمی به کمک کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف
مسابقه حل مسائل مهندسی شیمی به کمک کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف

ادامه مطلب...

مسابقه حل مسائل مهندسی شیمی به کمک کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف

مسابقه حل مسائل مهندسی شیمی به کمک کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف
مسابقه حل مسائل مهندسی شیمی به کمک کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف

ادامه مطلب...

چهارمین کارگاه ارتباطات و نظریه اطلاعات برگزار می شود

چهارمین کارگاه ارتباطات و نظریه اطلاعات
چهارمین کارگاه ارتباطات و نظریه اطلاعات

ادامه مطلب...