تحریک مغز با آهن ربا، میزان مذهبی بودن شما را کاهش می دهد.

 

مطالعه نشان می دهد که پالس های مغناطیسی، استدلال غیر معنوی را افزایش می دهد.

محققان ایتالیایی اظهار نمودند که پالس های مغناطیسی می تواند باورهای دینی را کاهش دهد.

دانشمندان در مطالعه ای از 14 کاتولیک خواستند تا در آزمونی در مورد عقایدشان شرکت کنند، درحالیکه بخش هایی از مغز آن ها در معرض پالس های یک میدان مغناطیسی قرار گرفته بود. آنها دریافتند که تحریک لوب آهیانه ای مغز، معنویت افراد را کاهش می دهد.

قدرت میدان مغناطیسی حدود دو برابر قدرت یک آهنربای عروسکی متوسط (آهنربای بکار رفته برای چسباندن اقلام روی یخچال) بود.

نوشتن دیدگاه


 

آموزش های گام به گام

آموزش انسیس ANSYS به زبان فارسی

چهارمین کارگاه ارتباطات و نظریه اطلاعات برگزار می شود

چهارمین کارگاه ارتباطات و نظریه اطلاعات
چهارمین کارگاه ارتباطات و نظریه اطلاعات

ادامه مطلب...

دومین دوره مسابقات برنامه نویسی دانش آموزی امیرکبیر

دومین دوره مسابقات برنامه نویسی دانش آموزی امیرکبیر

ادامه مطلب...

چهارمین کارگاه ارتباطات و نظریه اطلاعات برگزار می شود

چهارمین کارگاه ارتباطات و نظریه اطلاعات
چهارمین کارگاه ارتباطات و نظریه اطلاعات

ادامه مطلب...

چهارمین کارگاه ارتباطات و نظریه اطلاعات برگزار می شود

چهارمین کارگاه ارتباطات و نظریه اطلاعات
چهارمین کارگاه ارتباطات و نظریه اطلاعات

ادامه مطلب...