آقای مارتین ریس هشدار می دهد که ربات های فوق‌ هوشمند می توانند بشریت نابود کنند.

 

این ستاره شناس سلطنتی می گوید که ما در حال روبرو شدن با یک "دوران غیرآلی فرا انسانی" می باشیم.

هوش مصنوعی (AI) از مردم پیشی خواهد گرفت زیرا ما توسط مغزهای آلی محدود شده ایم. وی اظهار می دارد که بر اساس برخی برآوردها، این روند در 25 سال آینده آغاز خواهد شد.

مارتین ریس 72 ساله می گوید این واقعیت که هوش مصنوعی توسط زیست‌ کره ی زمین محدود نشده است، آن را به تهدیدی حتی مرگبارتر تبدیل می کند.

نوشتن دیدگاه


 

آموزش های گام به گام

آموزش انسیس ANSYS به زبان فارسی

مسابقه حل مسائل مهندسی شیمی به کمک کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف

مسابقه حل مسائل مهندسی شیمی به کمک کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف
مسابقه حل مسائل مهندسی شیمی به کمک کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف

ادامه مطلب...

مسابقه حل مسائل مهندسی شیمی به کمک کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف

مسابقه حل مسائل مهندسی شیمی به کمک کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف
مسابقه حل مسائل مهندسی شیمی به کمک کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف

ادامه مطلب...

دومین دوره مسابقات برنامه نویسی دانش آموزی امیرکبیر

دومین دوره مسابقات برنامه نویسی دانش آموزی امیرکبیر

ادامه مطلب...

مسابقه حل مسائل مهندسی شیمی به کمک کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف

مسابقه حل مسائل مهندسی شیمی به کمک کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف
مسابقه حل مسائل مهندسی شیمی به کمک کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف

ادامه مطلب...