روانشناسان ادعا می کنند برای تغییر رفتار ، مجازات بهتر از پاداش است .

در این روش معلم شاگرد شیطان را در گوشه کلاس بر روی صندلی یا پله ای می نشاند.

روانشناسان دانشگاه واشنگتن از آزمون ساده ای استفاده نمودند که در آن ، دانشجویان را برای دادن پاسخ های درست یا نادرست ، پاداش داده یا مجازات می نمودند .

این مجازات ها باعث شد دانشجویان رفتار خود را سه برابر بیش از زمان دریافت پاداش تغییر دهند .

تغییر رفتار به میزان پاداش پیشنهادی نیز بستگی داشت ، در حالیکه به نظر می رسید مجازات به هر اندازه ای ، تاثیر بیشتری بر دانشجویان داشته باشد .

محققان اظهار می دارند که این می تواند به توسعه روش های آموزشی بهتر کمک کند .

 

نوشتن دیدگاه


 

آموزش های گام به گام

آموزش انسیس ANSYS به زبان فارسی

چهارمین کارگاه ارتباطات و نظریه اطلاعات برگزار می شود

چهارمین کارگاه ارتباطات و نظریه اطلاعات
چهارمین کارگاه ارتباطات و نظریه اطلاعات

ادامه مطلب...

دومین دوره مسابقات برنامه نویسی دانش آموزی امیرکبیر

دومین دوره مسابقات برنامه نویسی دانش آموزی امیرکبیر

ادامه مطلب...

چهارمین کارگاه ارتباطات و نظریه اطلاعات برگزار می شود

چهارمین کارگاه ارتباطات و نظریه اطلاعات
چهارمین کارگاه ارتباطات و نظریه اطلاعات

ادامه مطلب...

چهارمین کارگاه ارتباطات و نظریه اطلاعات برگزار می شود

چهارمین کارگاه ارتباطات و نظریه اطلاعات
چهارمین کارگاه ارتباطات و نظریه اطلاعات

ادامه مطلب...