روانشناسان ادعا می کنند برای تغییر رفتار ، مجازات بهتر از پاداش است .

در این روش معلم شاگرد شیطان را در گوشه کلاس بر روی صندلی یا پله ای می نشاند.

روانشناسان دانشگاه واشنگتن از آزمون ساده ای استفاده نمودند که در آن ، دانشجویان را برای دادن پاسخ های درست یا نادرست ، پاداش داده یا مجازات می نمودند .

این مجازات ها باعث شد دانشجویان رفتار خود را سه برابر بیش از زمان دریافت پاداش تغییر دهند .

تغییر رفتار به میزان پاداش پیشنهادی نیز بستگی داشت ، در حالیکه به نظر می رسید مجازات به هر اندازه ای ، تاثیر بیشتری بر دانشجویان داشته باشد .

محققان اظهار می دارند که این می تواند به توسعه روش های آموزشی بهتر کمک کند .

 

نوشتن دیدگاه


 

آموزش های گام به گام

آموزش انسیس ANSYS به زبان فارسی

مسابقه حل مسائل مهندسی شیمی به کمک کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف

مسابقه حل مسائل مهندسی شیمی به کمک کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف
مسابقه حل مسائل مهندسی شیمی به کمک کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف

ادامه مطلب...

سمینار خانه های هوشمند برای دوران پیری

سمینار خانه های هوشمند برای دوران پیری

ادامه مطلب...

چهارمین کارگاه ارتباطات و نظریه اطلاعات برگزار می شود

چهارمین کارگاه ارتباطات و نظریه اطلاعات
چهارمین کارگاه ارتباطات و نظریه اطلاعات

ادامه مطلب...

سمینار خانه های هوشمند برای دوران پیری

سمینار خانه های هوشمند برای دوران پیری

ادامه مطلب...