دستور BEGIN در زبان برنامه نویسی روبی

شکل دستور

 
BEGIN {
   code
}
 

مجموعه کدهایی را مشخص میکند که قبل از شروع برنامه باید اجرا شوند .

مثال

 
 
#!/usr/bin/ruby
 
puts "This is main Ruby Program"
BEGIN {
   puts "Initializing Ruby Program"
}
 
 

این کد نتیجه زیر را در پی خواهد داشت .

 
Initializing Ruby Program
This is main Ruby Program
 

دستور END در زبان برنامه نویسی Ruby

شکل دستور

 
END {
   code
}
 

مجموعه کدهایی را مشخص میکند که بعد از پایان برنامه باید اجرا شوند .

مثال

 
#!/usr/bin/ruby
 
puts "This is main Ruby Program"
 
END {
   puts "Terminating Ruby Program"
}
BEGIN {
   puts "Initializing Ruby Program"
}
 

این کد نتیجه زیر را در پی خواهد داشت .

 
Initializing Ruby Program
This is main Ruby Program
Terminating Ruby Program
 

آموزش زبان برنامه نویسی روبی | آموزش زبان برنامه نویسی Ruby

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

 

آموزش های گام به گام

آموزش زبان برنامه نویسی Tcl

آموزش زبان برنامه نویسی Ruby

چهارمین کارگاه ارتباطات و نظریه اطلاعات برگزار می شود

چهارمین کارگاه ارتباطات و نظریه اطلاعات
چهارمین کارگاه ارتباطات و نظریه اطلاعات

ادامه مطلب...

دومین دوره مسابقات برنامه نویسی دانش آموزی امیرکبیر

دومین دوره مسابقات برنامه نویسی دانش آموزی امیرکبیر

ادامه مطلب...

سمینار خانه های هوشمند برای دوران پیری

سمینار خانه های هوشمند برای دوران پیری

ادامه مطلب...

دومین دوره مسابقات برنامه نویسی دانش آموزی امیرکبیر

دومین دوره مسابقات برنامه نویسی دانش آموزی امیرکبیر

ادامه مطلب...