فرض کنید داده های تلاش برای تنظیم خانواده در فایلی تنها حاوی داده های اصلی ( بدون اسامی کشورها یا اسامی متغیرها ) در یک قالب ثابت ذخیره شده باشد ،

و وضعیت اجتماعی در ستون های 1-2 ، تلاش برای تنظیم خانواده در موقعیت های 4-3 و تغییر باروری در موقعیت های 6-5 قرار گرفته باشند .

این روشی نسبتا رایج برای سازماندهی مجموعه داده های بزرگ می باشد .

فراخوانی زیر ، داده ها را بصورت چهارچوب داده ، خوانده و متغیرها را نامگذاری می نماید :

 
> fpe = read.table("fixedformat.dat",
+  col.names = c("setting", "effort", "change"),
+  sep=c(1, 3, 5))
 

در اینجا ، چنین فرض می کنم که فایل مورد نظر fixedformat.dat نامیده می شود .

اسامی ستون را دقیقا همانند قبل با استفاده از پارامتر col.names تخصیص می دهم .

پارامتر جدیدی به نام sep در آرگومان بعدی قرار دارد که چگونگی جدا شدن متغیرها را نشان می دهد .

حالت پیش فرض ، فضای سفیدی است که در صورت جدا شدن متغیرها توسط یک یا چند فضای خالی ( blank ) یا تب ( tab ) مناسب می باشد .

اگر داده ها بوسیله کاما از هم جدا شده باشند که فرمتی متداول در هنگام استفاده از صفحات گسترده ( مانند MS Excel ) است ، می توانید آن را به صورت sep="," مشخص نمایید .

در اینجا ، برای مشخص نمودن موقعیت ستونهایی که هر متغیر از آن شروع می شود ، برداری با اعداد 1 ، 3 و 5 را ایجاد نمودیم . برای مشاهده جزئیات بیشتر ، ?read.table را تایپ نمایید .

نوشتن دیدگاه


 

آموزش های گام به گام

سمینار خانه های هوشمند برای دوران پیری

سمینار خانه های هوشمند برای دوران پیری

ادامه مطلب...

چهارمین کارگاه ارتباطات و نظریه اطلاعات برگزار می شود

چهارمین کارگاه ارتباطات و نظریه اطلاعات
چهارمین کارگاه ارتباطات و نظریه اطلاعات

ادامه مطلب...

دومین دوره مسابقات برنامه نویسی دانش آموزی امیرکبیر

دومین دوره مسابقات برنامه نویسی دانش آموزی امیرکبیر

ادامه مطلب...

چهارمین کارگاه ارتباطات و نظریه اطلاعات برگزار می شود

چهارمین کارگاه ارتباطات و نظریه اطلاعات
چهارمین کارگاه ارتباطات و نظریه اطلاعات

ادامه مطلب...