حلقه while در زبان برنامه نویسی پایتون

شیوه نوشتن حلقه while بدین صورت می باشد

 
while expression:
   statement(s)
 

حلقه های نامتناهی

باید هنگام استفاده از حلقه های while احتیاط نمایید ، زیرا احتمال دارد که شرط حلقه هرگز به مقداری نادرست منتهی نشود ،

که این امر منجر به ایجاد حلقه ای می شود که هرگز پایان نمی یابد . چنین حلقه ای ، یک حلقه نامتناهی نامیده می شود .

یک حلقه نامتناهی ممکن است در برنامه نویسی کلاینت/سرور که در آن ، سرور باید دائما اجرا گردد تا برنامه کلاینت بتواند در صورت لزوم با آن ارتباط برقرار کند ، سودمند باشد .

سویت های تک دستوری

همانند شیوه نگارش دستور if ، اگر بلاک while تنها شامل یک دستور واحد باشد ، این دستور ممکن است در همان سطر سرآیند while قرار گیرد .

نمونه ای از یک بلاک تک سطری while در اینجا ارائه شده است

 
while expression : statement
 

حلقه for در زبان برنامه نویسی پایتون

شیوه نگارش حلقه for بدین صورت می باشد

 
fruits = ['banana', 'apple',  'mango']
for index in range(len(fruits)):
   print 'Current fruit :', fruits[index]
 
print "Good bye!"
 

نوشتن دیدگاه


 

آموزش های گام به گام

آموزش انسیس ANSYS به زبان فارسی

آموزش زبان برنامه نویسی Tcl

چهارمین کارگاه ارتباطات و نظریه اطلاعات برگزار می شود

چهارمین کارگاه ارتباطات و نظریه اطلاعات
چهارمین کارگاه ارتباطات و نظریه اطلاعات

ادامه مطلب...

سمینار خانه های هوشمند برای دوران پیری

سمینار خانه های هوشمند برای دوران پیری

ادامه مطلب...

چهارمین کارگاه ارتباطات و نظریه اطلاعات برگزار می شود

چهارمین کارگاه ارتباطات و نظریه اطلاعات
چهارمین کارگاه ارتباطات و نظریه اطلاعات

ادامه مطلب...

چهارمین کارگاه ارتباطات و نظریه اطلاعات برگزار می شود

چهارمین کارگاه ارتباطات و نظریه اطلاعات
چهارمین کارگاه ارتباطات و نظریه اطلاعات

ادامه مطلب...