حلقه while در زبان برنامه نویسی پایتون

شیوه نوشتن حلقه while بدین صورت می باشد

 
while expression:
   statement(s)
 

حلقه های نامتناهی

باید هنگام استفاده از حلقه های while احتیاط نمایید ، زیرا احتمال دارد که شرط حلقه هرگز به مقداری نادرست منتهی نشود ،

که این امر منجر به ایجاد حلقه ای می شود که هرگز پایان نمی یابد . چنین حلقه ای ، یک حلقه نامتناهی نامیده می شود .

یک حلقه نامتناهی ممکن است در برنامه نویسی کلاینت/سرور که در آن ، سرور باید دائما اجرا گردد تا برنامه کلاینت بتواند در صورت لزوم با آن ارتباط برقرار کند ، سودمند باشد .

سویت های تک دستوری

همانند شیوه نگارش دستور if ، اگر بلاک while تنها شامل یک دستور واحد باشد ، این دستور ممکن است در همان سطر سرآیند while قرار گیرد .

نمونه ای از یک بلاک تک سطری while در اینجا ارائه شده است

 
while expression : statement
 

حلقه for در زبان برنامه نویسی پایتون

شیوه نگارش حلقه for بدین صورت می باشد

 
fruits = ['banana', 'apple',  'mango']
for index in range(len(fruits)):
   print 'Current fruit :', fruits[index]
 
print "Good bye!"
 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

 

آموزش های گام به گام

آموزش انسیس ANSYS به زبان فارسی

آموزش زبان برنامه نویسی Tcl

مسابقه حل مسائل مهندسی شیمی به کمک کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف

مسابقه حل مسائل مهندسی شیمی به کمک کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف
مسابقه حل مسائل مهندسی شیمی به کمک کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف

ادامه مطلب...

چهارمین کارگاه ارتباطات و نظریه اطلاعات برگزار می شود

چهارمین کارگاه ارتباطات و نظریه اطلاعات
چهارمین کارگاه ارتباطات و نظریه اطلاعات

ادامه مطلب...

سمینار پردازش زبان طبیعی

سمینار پردازش زبان طبیعی
سمینار پردازش زبان طبیعی

ادامه مطلب...

مسابقه حل مسائل مهندسی شیمی به کمک کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف

مسابقه حل مسائل مهندسی شیمی به کمک کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف
مسابقه حل مسائل مهندسی شیمی به کمک کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف

ادامه مطلب...