چندین دستور در یک سطر

علامت نقطه ویرگول (;) امکان وجود چندین دستور در یک سطر واحد را فراهم می آورد ،

به شرطی که هیچیک از این عبارات یک بلاک کد جدید را شروع نکند .

در اینجا ، تکه کد نمونه ای با استفاده از نقطه ویرگول ارائه شده است .

 
import sys; x = 'foo'; sys.stdout.write(x + '\n')
 

گروه های چند عبارتی به عنوان سویت

گروهی از دستورهای مجزا که یک بلاک کد واحد را تشکیل می دهند ، در زبان برنامه نویسی پایتون سویت نامیده می شوند .

دستورهای مرکب از قبیل if و while و def و class دستورهایی هستند که به یک خط سرآیند و یک سویت نیاز دارند .

خطوط سرآیند ، با کلمه کلیدی دستور را آغاز کرده و با یک علامت دونقطه ( : ) به پایان می رسانند ، و پس از آن ، یک یا چند سطر که سویت را تشکیل می دهند ، آورده می شود .

مثال

 
if expression : 
   suite
elif expression : 
   suite 
else : 
   suite
 

نوشتن دیدگاه


 

آموزش های گام به گام

آموزش انسیس ANSYS به زبان فارسی

آموزش زبان برنامه نویسی Tcl

دومین دوره مسابقات برنامه نویسی دانش آموزی امیرکبیر

دومین دوره مسابقات برنامه نویسی دانش آموزی امیرکبیر

ادامه مطلب...

دومین دوره مسابقات برنامه نویسی دانش آموزی امیرکبیر

دومین دوره مسابقات برنامه نویسی دانش آموزی امیرکبیر

ادامه مطلب...

مسابقه حل مسائل مهندسی شیمی به کمک کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف

مسابقه حل مسائل مهندسی شیمی به کمک کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف
مسابقه حل مسائل مهندسی شیمی به کمک کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف

ادامه مطلب...

دومین دوره مسابقات برنامه نویسی دانش آموزی امیرکبیر

دومین دوره مسابقات برنامه نویسی دانش آموزی امیرکبیر

ادامه مطلب...