اولین برنامه به زبان برنامه نویسی پایتون

فراخوانی مفسر زبان پایتون بدون ارائه یک اسکریپت فایل به عنوان پارامتر ، پرامپت یا اعلان زیر را نمایش خواهد داد

 
root# python
Python 2.7.3 (default, Aug  1 2012, 05:16:07) 
[GCC 4.6.3] on linux2
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
>>>
 

متن زیر را در سمت راست پرامپت زبان پایتون تایپ نموده و کلید ورودی ( Enter Key ) را فشار دهید

 
>>> print "Hello, Python!";
 

این دستور خروجی زیر را ایجاد خواهد کرد.

 
Hello, Python!
 

نکته : شما می توانید بدون نیاز به دانلود پایتون و نصب آن ، دستورات زبان پایتون را در نسخه آنلاین مفسر پایتون که در این سایت برای شما فراهم شده آزمایش کنید .

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

 

آموزش های گام به گام

آموزش انسیس ANSYS به زبان فارسی

آموزش زبان برنامه نویسی Tcl

دومین دوره مسابقات برنامه نویسی دانش آموزی امیرکبیر

دومین دوره مسابقات برنامه نویسی دانش آموزی امیرکبیر

ادامه مطلب...

مسابقه حل مسائل مهندسی شیمی به کمک کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف

مسابقه حل مسائل مهندسی شیمی به کمک کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف
مسابقه حل مسائل مهندسی شیمی به کمک کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف

ادامه مطلب...

چهارمین کارگاه ارتباطات و نظریه اطلاعات برگزار می شود

چهارمین کارگاه ارتباطات و نظریه اطلاعات
چهارمین کارگاه ارتباطات و نظریه اطلاعات

ادامه مطلب...

مسابقه حل مسائل مهندسی شیمی به کمک کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف

مسابقه حل مسائل مهندسی شیمی به کمک کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف
مسابقه حل مسائل مهندسی شیمی به کمک کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف

ادامه مطلب...