اجازه دهید قبل از آغاز نوشتن برنامه های پرل ، چگونگی تنظیم پارامتر های محیطی پرل را درک کنیم . پرل در طیف گسترده ای از سیستم عامل ها ( پلتفرم ها ) در دسترس می باشد

 • Unix ( Solaris, Linux, FreeBSD, AIX, HP/UX, SunOS, IRIX etc .)
 • Win 9x/NT/2000 /
 • WinCE
 • Macintosh ( PPC, 68K )
 • Solaris ( x86, SPARC )
 • OpenVMS
 • Alpha ( 7.2 and later )
 • Symbian
 • Debian GNU/kFreeBSD
 • MirOS BSD
 • And many more . . .

بسیار محتمل است که پرل روی سیستم شما نصب شده باشد . تنها دستور زیر را در خط فرمان $ امتحان نمایید

 
$ perl -v
 

اگر پرل روی دستگاه شما نصب شده باشد ، پیامی به شرح زیر دریافت خواهید نمود

 
This is perl 5, version 16, subversion 2 (v5.16.2) built for i686-linux
 
Copyright 1987-2012, Larry Wall
 
Perl may be copied only under the terms of either the Artistic License or the
GNU General Public License, which may be found in the Perl 5 source kit.
 
Complete documentation for Perl, including FAQ lists, should be found on
this system using "man perl" or "perldoc perl". If you have access to the
Internet, point your browser at http://www.perl.org/, the Perl Home Page.
 

اگر پرل از قبل بر روی دستگاه شما نصب نشده بود ، به بخش بعدی بروید .

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

 

آموزش های گام به گام

آموزش زبان برنامه نویسی Tcl

دومین دوره مسابقات برنامه نویسی دانش آموزی امیرکبیر

دومین دوره مسابقات برنامه نویسی دانش آموزی امیرکبیر

ادامه مطلب...

چهارمین کارگاه ارتباطات و نظریه اطلاعات برگزار می شود

چهارمین کارگاه ارتباطات و نظریه اطلاعات
چهارمین کارگاه ارتباطات و نظریه اطلاعات

ادامه مطلب...

سمینار خانه های هوشمند برای دوران پیری

سمینار خانه های هوشمند برای دوران پیری

ادامه مطلب...

سمینار پردازش زبان طبیعی

سمینار پردازش زبان طبیعی
سمینار پردازش زبان طبیعی

ادامه مطلب...