توضیحات در هر زبان برنامه نویسی ، دوست توسعه دهندگان می باشد .

توضیحات می توانند برنامه را کاربرپسند کنند و بدون تاثیر بر عملکرد کد ، بسادگی توسط مفسر نادیده گرفته می شوند .

به عنوان مثال ، در برنامه بالا ، سطری که با تگ هش # آغاز می شود ، یک توضیح می باشد .

به عبارت ساده ، توضیحات در زبان برنامه نویسی پرل با یک نماد هشتگ آغاز شده و تا آخر سطر ادامه می یابند .

 
# This is a comment in perl
 

سطرهایی که با = آغاز می شوند ، به عنوان شروع یک بخش از مستندات ( pod ) تفسیر شده ، و تمام سطرهای پس از آن تا =cut بعدی ، توسط کامپایلر نادیده گرفته می شوند .

در زیر مثالی بیان شده است .

 
#!/usr/bin/perl
 
# This is a single line comment
print "Hello, world\n";
 
=begin comment
This is all part of multiline comment.
You can use as many lines as you like
These comments will be ignored by the 
compiler until the next =cut is encountered.
=cut
 

این نتیجه زیر را تولید می کند:

 
Hello, world
 

نوشتن دیدگاه


 

آموزش های گام به گام

آموزش زبان برنامه نویسی Tcl

سمینار خانه های هوشمند برای دوران پیری

سمینار خانه های هوشمند برای دوران پیری

ادامه مطلب...

دومین دوره مسابقات برنامه نویسی دانش آموزی امیرکبیر

دومین دوره مسابقات برنامه نویسی دانش آموزی امیرکبیر

ادامه مطلب...

سمینار خانه های هوشمند برای دوران پیری

سمینار خانه های هوشمند برای دوران پیری

ادامه مطلب...

دومین دوره مسابقات برنامه نویسی دانش آموزی امیرکبیر

دومین دوره مسابقات برنامه نویسی دانش آموزی امیرکبیر

ادامه مطلب...