مطالعات معناکاوانه در علوم اجتماعی با متفکرین نوکانتی جایگاه خود را پیدا می کند . در روش شناسی معناکاوانه تلاش می شود به معنا آنگونه که نزد کنش گر ساخته می شود پرداخته شود :

کنش های متقابل افراد معناهای قابل تفسیری را شامل می شود ، روش کیفی به کشف طبیعت حوادث آنطور که موجودات انسانی به آن ها معنا می بخشند ، می پردازد ( Truass & corbin 1998 ) .

بر این اساس روش تحلیل روایت یکی از مهمترین روش ها و البته تکنیک های مطالعه و جمع آوری داده ها به سبک معناکاوانه است ، چرا که به محقق این امکان را می دهد به این بپردازد که کنش گر واقعیت رخ داده را چگونه ادراک و روایت می کند .

براین اساس در تحلیل روایت محقق به مطالعه واقعیت رخ داده نمی پردازد ، بلکه با مطالعه روایت کنش گر از واقعه یا واقعیت به معنا و ادارک او از واقعیت رخ داده می پردازد . بدین جهت ، تحلیل روایت گامی اساسی در جهت مطالعات معناکاوانه تلقی می شود .

اهمیت استفاده از تحلیل روایت در علوم اجتماعی و روانشناسی

روش تحلیل روایت به دلیل ماهیت روایت گونگی آن در حوزه مطالعات اجتماعی ، پتاسیل قابل توجهی را برای مطالعه گروه های اجتماعی خاص که به آن صداهای خاموش می گویند دارد

چرا که به این گروه ها امکان می دهد در فرایند نقل روایت خود ، شنیده شوند و از دل شنیده شدن توسط یک دیگری ( محقق ) احساس سوژه گی و دیده شدن داشته باشند . بنابراین این روش باعث به صدا درآمدن صداهای خاموش می شود .

از طرفی در حوزه علوم رفتاری و روانشناسی ، تکنیک های روایت محور در درمان ، اثر درمانی آزاد کنندگی دارد به این ترتیب که درمان جو در جریان روایت خویشتن ، هم احساس دیده شدن پیدا می کند که به آن اثر هاثورن می گویند و از طرف دیگر با برون ریزی واقعه از خویشتن در فرایند روایت ، فشار و تنش عصبی را تخلیه می کند .

همچنین در فرایند نقل داستان زندگی خویش ، با تاکید ها و یا کمرنگ کردن بخش هایی از واقعیت ، به درمانگر در کشف حفره های و خلائ های خویش کمک می کند .

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

 

آموزش های گام به گام

سمینار پردازش زبان طبیعی

سمینار پردازش زبان طبیعی
سمینار پردازش زبان طبیعی

ادامه مطلب...

دومین دوره مسابقات برنامه نویسی دانش آموزی امیرکبیر

دومین دوره مسابقات برنامه نویسی دانش آموزی امیرکبیر

ادامه مطلب...

مسابقه حل مسائل مهندسی شیمی به کمک کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف

مسابقه حل مسائل مهندسی شیمی به کمک کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف
مسابقه حل مسائل مهندسی شیمی به کمک کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف

ادامه مطلب...

سمینار خانه های هوشمند برای دوران پیری

سمینار خانه های هوشمند برای دوران پیری

ادامه مطلب...