ام پی ای (MPI) و پردازش موازی

رابط گذر پیغام ام.پی.ای (MPI

یک رابط برنامه نویسی کاربردی (API) کامپیوتری توصیفی و ارتباطی مستقل از زبان است که دارای معانی تعریف شده و تفسیرهای قابل انعطاف است.

این رابط پروتکلی را که طبق ان، عملیات بالا باید در قالب سوکت هایی برای TCP/IP یا سایر لایه های سطح چهار به پایین در مدل مرجع ISO/OSI انجام شود، تعریف نمی کند!.

آموزش کلودسیم

رایانش ابری یا Cloud Computing، یکی از پیشرفت های تازه حوزه فناوری اطلاعات است

که در آن، زیر ساخت و برنامه های کاربردی به صورت سرویس تحت یک مدل پرداخت مبتنی بر میزان استفاده، در اختیار کاربران نهایی قرار داده می شوند.

آموزش نرم افزار MOVE به زبان فارسی

نرم افزار MOVE  که از نام آن از عبارت MObility model generator for VEhicular networks استخراج شده، نرم افزاری است که در شبیه سازی شبکه های VANET برای انتقال خروجی های نرم افزار SUMO به نرم افزار NS2 استفاده می شود

آموزش نرم افزار SUMO برای شبیه سازی ترافیک شهری

نرم افزار SUMO که از حروف اول Simulation of Urban MObility  تشکیل شده است، نرم افزاری برای شبیه سازی ترافیک شهری است .

نرم افزار SUMO امکان ان را فراهم می اورد که جنبـه هـای مختلـف ترافیک شهری را با جزییات شبیه سازی کرد.

آموزش NS2 به زبان فارسی

نرم افزار NS2 ، یک شبیه ساز مبتنی بر رخداد است که در دانشگاه کالیفرنیا برکلی طراحی و پیاده سازی شده است .

نرم افزار NS2 قادر است طیف وسیعی از پروتکل ها و همبندی های شبکه های محلی و گسترده را شبیه سازی نماید .

آموزش С++

سی پلاس پلاسC++ یک زبان برنامه نویسی همه منظوره ، حساس به حروف کوچک و بزرگ ، و دارای شکل برنامه نویسی آزاد می باشد که در آن کدها باید قبل از اجرا کامپایل شوند .

 

آموزش های گام به گام

آموزش زبان برنامه نویسی Tcl

آموزش زبان برنامه نویسی Ruby

آموزش نرم افزار SUMO برای شبیه سازی ترافیک شهری

دومین دوره مسابقات برنامه نویسی دانش آموزی امیرکبیر

دومین دوره مسابقات برنامه نویسی دانش آموزی امیرکبیر

ادامه مطلب...

مسابقه حل مسائل مهندسی شیمی به کمک کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف

مسابقه حل مسائل مهندسی شیمی به کمک کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف
مسابقه حل مسائل مهندسی شیمی به کمک کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف

ادامه مطلب...

مسابقه حل مسائل مهندسی شیمی به کمک کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف

مسابقه حل مسائل مهندسی شیمی به کمک کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف
مسابقه حل مسائل مهندسی شیمی به کمک کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف

ادامه مطلب...

دومین دوره مسابقات برنامه نویسی دانش آموزی امیرکبیر

دومین دوره مسابقات برنامه نویسی دانش آموزی امیرکبیر

ادامه مطلب...