تحقیقی در دانشگاه استنفورد که به درمان سلولهای سراطانی در موشها پرداخته امیدواری و سروصدای زیادی ایجاد کرده است

در این تحقیق برای درمان سراطان با استفاده از تحریک سیستم ایمنی نتایج نویدبخشی حاصل شده است.

بر اساس نتایج این تحقیق تحریک سلولهای T   در محل تومور حتی سلولهای سراطانی نقاط دیگر را نیز از بین برده است.

در این تحقیق که موشها در دو منطقه سراطانی لنفی ( lymphoma   ) درگیر شده بودند، با تزریق دوعامل محرک در یک منطقه سلولهای سراطانی هم در محل تزریق و هم در منطقه دیگر از بین رفتند!


رونالد لوی (سمت چپ) گروهی را برای درمان سراطان در دانشگاه استنفورد هدایت میکند
رونالد لوی (سمت چپ) گروهی را برای درمان سراطان در دانشگاه استنفورد هدایت میکند


نتیجه این تحقیق نشان میدهد که این روش برای درمان اقسام زیادی از سراطان از جمله سراطان هایی که به صورت یکدفعه ظاهر میشوند موثر است

محققان معتقدند تزریق دز بسیار کمی از داروی محرک درمان موثر، سریع و در عین حال کم هزینه ای برای درمان سراطان است، و در ضمن اثرات جانبی تحریک سیستم ایمنی در کل بدن را ندارد.

یکی از این داروهای محرک هم اکنون مجوز استفاده بر روی انسان را دارد و دیگری نیز در چند تحقیق غیر مرتبط بر روی انسان آزمایش شده است.

تحقیق کلینیکی این دارو برای بررسی اثر آن بر روی درمان سراطان غددلنفاوی ( lymphoma   ) در انسان در ماه ژانویه آغاز شده است


لنفوم (Lymphoma) گروهی از تومورهای یاخته های خونی است که از لنفوسیت ها به وجود می آیند
لنفوم (Lymphoma) گروهی از تومورهای یاخته های خونی است که از لنفوسیت ها به وجود می آیند


نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

 

آموزش های گام به گام

آموزش انسیس ANSYS به زبان فارسی

چهارمین کارگاه ارتباطات و نظریه اطلاعات برگزار می شود

چهارمین کارگاه ارتباطات و نظریه اطلاعات
چهارمین کارگاه ارتباطات و نظریه اطلاعات

ادامه مطلب...

سمینار خانه های هوشمند برای دوران پیری

سمینار خانه های هوشمند برای دوران پیری

ادامه مطلب...

دومین دوره مسابقات برنامه نویسی دانش آموزی امیرکبیر

دومین دوره مسابقات برنامه نویسی دانش آموزی امیرکبیر

ادامه مطلب...

دومین دوره مسابقات برنامه نویسی دانش آموزی امیرکبیر

دومین دوره مسابقات برنامه نویسی دانش آموزی امیرکبیر

ادامه مطلب...