افراد پس از مصرف مواد، تمایل کمتری به انجام کارهای دشوار دارند

موش ها تحت آموزش قرار گرفتند تا کاری آسان یا کاری دشوار را در ازای پاداش بیشتر انتخاب کنند

تتراهیدروکانابینول که ماده تشکیل دهنده فعال در شاهدانه می باشد، به موش ها داده شد

موش ها پس از مصرف THC   ، کار آسان را علیرغم پاداش کمتر آن انتخاب نمودند

کارشناسان خواستار تحقیق بر روی چگونگی تاثیر THC   بر تصمیم گیری انسان شده اند


یکی از مطالعات نشان می دهد که ممکن است این باور که ماری جوانا (که از یرگ بوته شاهدانه بدست می آید) باعث تنبلی می شود، تا حدودی حقیقت داشته باشد. موش هایی که تتراهیدروکانابینول (THC) - ماده روانگردان اصلی در ماری جوانا - به آن ها داده شده بود، تمایل کمتری به انجام یک کار دشوار داشتند
یکی از مطالعات نشان می دهد که ممکن است این باور که ماری جوانا (که از یرگ بوته شاهدانه بدست می آید) باعث تنبلی می شود، تا حدودی حقیقت داشته باشد. موش هایی که تتراهیدروکانابینول (THC) - ماده روانگردان اصلی در ماری جوانا - به آن ها داده شده بود، تمایل کمتری به انجام یک کار دشوار داشتند


نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

 

آموزش های گام به گام

آموزش انسیس ANSYS به زبان فارسی

سمینار پردازش زبان طبیعی

سمینار پردازش زبان طبیعی
سمینار پردازش زبان طبیعی

ادامه مطلب...

مسابقه حل مسائل مهندسی شیمی به کمک کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف

مسابقه حل مسائل مهندسی شیمی به کمک کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف
مسابقه حل مسائل مهندسی شیمی به کمک کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف

ادامه مطلب...

دومین دوره مسابقات برنامه نویسی دانش آموزی امیرکبیر

دومین دوره مسابقات برنامه نویسی دانش آموزی امیرکبیر

ادامه مطلب...

دومین دوره مسابقات برنامه نویسی دانش آموزی امیرکبیر

دومین دوره مسابقات برنامه نویسی دانش آموزی امیرکبیر

ادامه مطلب...