یک سوراخ توی خورشید وجود دارد. تصاویر ناسا نقطه سیاه عظیمی را در جو ستاره مان نشان می دهد.

حفره بادهای خورشیدی را ایجاد می کند که می تواند به طوفان های ژئومگنتیک(وابسته به جاذبه زمین) روی زمین منجر شود.

تصاویر به وسیله رصد خانه پویش خورشیدی ناسا، ضبط شده است.

 

نقطه تاریک بزرگ، یک شکاف در هاله دورخورشید است-

 فضای گرم و سوزانی که میدان مغناطیسی اش به جای بازگشت به سطح، به دورن فضا متصل می شود.

خورشید در نهایت نور ماوراء بنفش دیده می شود
خورشید در نهایت نور ماوراء بنفش دیده می شود

اینجا، خورشید در نهایت نور ماوراء بنفش دیده می شود.

این فضای اتمسفر خورشید- هاله دور خورشید- را هایلایت می کند.

مناطق فعال و گرم روشن است. سوراخ تاریک هاله دور خورشید منطقه ای است که تابش بسیار کمی را ساطع می کند.

تصویر با نور ماورای بنفش در طول موج 193 آنگستورم
تصویر با نور ماورای بنفش در طول موج 193 آنگستورم

تصاویر ثبت شده ناسا در طول موج های متفاوتی با استفاده از رصد خانه پویش خورشیدی ضبط شده است.

تصویر با نور ماورای بنفش در طول موج 193 آنگستورم- یک نوع نور که به صورت معمول با چشمان ما قابل دیدن نیست، اما می توانید در اینجا به رنگ بنفش آن را ببینید.

ویدیو: تصاویر به وسیله رصد خانه پویش خورشیدی ناسا، ضبط شده است و به صورت انیمیشن در آمده.

تصاویر به وسیله رصد خانه پویش خورشیدی ناسا، ضبط شده است.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

 

آموزش های گام به گام

آموزش انسیس ANSYS به زبان فارسی

سمینار خانه های هوشمند برای دوران پیری

سمینار خانه های هوشمند برای دوران پیری

ادامه مطلب...

سمینار خانه های هوشمند برای دوران پیری

سمینار خانه های هوشمند برای دوران پیری

ادامه مطلب...

مسابقه حل مسائل مهندسی شیمی به کمک کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف

مسابقه حل مسائل مهندسی شیمی به کمک کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف
مسابقه حل مسائل مهندسی شیمی به کمک کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف

ادامه مطلب...

سمینار خانه های هوشمند برای دوران پیری

سمینار خانه های هوشمند برای دوران پیری

ادامه مطلب...