یادداشتهای دکتر نشان می‌دهد او گوش بریده اش را برای یک نظافت چی فرستاده نه یک روسپی.

 

مدارک پنهان شده جدیدی که به تازگی کشف شد، بزرگترین راز هنر را آشکار کرد.


ونسان ونگوک تقریباً همه گوشش را بعد از فرو پاشی اش در سال ۱۸۸۸ برید.


او گوش بریده اش را برای گابریل نظافت چی فرستاد،‌نه راشل روسپی.


این تحقیق توسط برنادت مورفی،‌پس از بازگشت از دیدار ألریز انجام گرفته است.چند خط کوچک واضح،‌که روی برگه های نسخه نویسی نوشته شده،‌برای اولین بار تمام بخش بریده شده گوش را آشکار می کند،‌که در دو پرتره ون گوگ با گوش باند پیچی شده مشخص نیست.
چند خط کوچک واضح،‌که روی برگه های نسخه نویسی نوشته شده،‌برای اولین بار تمام بخش بریده شده گوش را آشکار می کند،‌که در دو پرتره ون گوگ با گوش باند پیچی شده مشخص نیست.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

 

آموزش های گام به گام

آموزش انسیس ANSYS به زبان فارسی

سمینار پردازش زبان طبیعی

سمینار پردازش زبان طبیعی
سمینار پردازش زبان طبیعی

ادامه مطلب...

سمینار پردازش زبان طبیعی

سمینار پردازش زبان طبیعی
سمینار پردازش زبان طبیعی

ادامه مطلب...

دومین دوره مسابقات برنامه نویسی دانش آموزی امیرکبیر

دومین دوره مسابقات برنامه نویسی دانش آموزی امیرکبیر

ادامه مطلب...

سمینار خانه های هوشمند برای دوران پیری

سمینار خانه های هوشمند برای دوران پیری

ادامه مطلب...