نمی توانید بخوابید؟ ممکن است الکتريسيته خانه شما مقصر باشد: دسترسی به انرژی برق با از دست دادن حداقل یک ساعت خواب همراه می باشد.

.محققان به روستاییان در آرژانتین، دستبندهای پیگیری خواب دادند

.یکی از جوامع به الکتریسیته دسترسی داشته و دیگری آن را در اختیار ندارد

.خواب روستاییان دارای الکتریسیته ،یک ساعت کمتر از خواب روستاییان بدون الکتریسیته بود

.کارشناسان تصمیم دارند سطح ملاتونینو چگونگی تاثیر ماه بر خواب را اندازه گیری نمایند

 

 

آنها دریافتند که خواب روستایی دارای الکتریسیته، یک ساعت کمتر از خواب روستایی بدون الکتریسیته بود.
آنها دریافتند که خواب روستایی دارای الکتریسیته، یک ساعت کمتر از خواب روستایی بدون الکتریسیته بود.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

 

آموزش های گام به گام

آموزش انسیس ANSYS به زبان فارسی

دومین دوره مسابقات برنامه نویسی دانش آموزی امیرکبیر

دومین دوره مسابقات برنامه نویسی دانش آموزی امیرکبیر

ادامه مطلب...

سمینار خانه های هوشمند برای دوران پیری

سمینار خانه های هوشمند برای دوران پیری

ادامه مطلب...

سمینار پردازش زبان طبیعی

سمینار پردازش زبان طبیعی
سمینار پردازش زبان طبیعی

ادامه مطلب...

سمینار خانه های هوشمند برای دوران پیری

سمینار خانه های هوشمند برای دوران پیری

ادامه مطلب...