تعجبی ندارد که اعتراضات دانشجویی همواره به جنجال کشیده می شود!

 

تحقیقات نشان می دهد که هم طرفداران جناح چپ و هم محافظه کاران نمی توانند خود را کنترل کنند.

دانشمندان، توانایی های دانشجویان محافظه کار و لیبرال را مورد آزمایش قرار دادند.

آنها محافظه کاران را به عنوان طرفداران ارزش های سنتی طبقه بندی نمودند.

در حالی که لیبرال ها از آرمان های تساوی‌گرایی و تغییرات پیشرونده حمایت می کنند.

محافظه کاران از لحاظ «تنظیم توجه» و تداوم وظایف، عملکرد بهتری داشتند که علت تفاوت این دو گروه در میزان باور آن ها به اختیار یا آزادی اراده بود.

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

 

آموزش های گام به گام

آموزش انسیس ANSYS به زبان فارسی

سمینار پردازش زبان طبیعی

سمینار پردازش زبان طبیعی
سمینار پردازش زبان طبیعی

ادامه مطلب...

چهارمین کارگاه ارتباطات و نظریه اطلاعات برگزار می شود

چهارمین کارگاه ارتباطات و نظریه اطلاعات
چهارمین کارگاه ارتباطات و نظریه اطلاعات

ادامه مطلب...

مسابقه حل مسائل مهندسی شیمی به کمک کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف

مسابقه حل مسائل مهندسی شیمی به کمک کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف
مسابقه حل مسائل مهندسی شیمی به کمک کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف

ادامه مطلب...

مسابقه حل مسائل مهندسی شیمی به کمک کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف

مسابقه حل مسائل مهندسی شیمی به کمک کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف
مسابقه حل مسائل مهندسی شیمی به کمک کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف

ادامه مطلب...