صفحه بالدار (مظهر خدای‌ افتاب‌) در استون‌هنج کشف شد.

 

نشان طلای نادر4500  ساله ای که در قبری در نزدیکی مکانی مقدس یافت شد، به نمایش در‌می آید.

این صفحه نازک 4500 ساله که از طلا ساخته شده است، با یک صلیب و دایره تزیین شده است.

این یکی از شش صفحه بالداری است که در بریتانیا یافت شده و ممکن است به رئیس قبیله ای که در منطقه ی اطراف استون‌هنج زندگی می کرده است، تعلق داشته باشد.

 صفحه طلایی، یکی از اولین فلزکاریهای شناخته شده در بریتانیا می باشد.

این صفحه در گور‌تپه ای در مانکتون فارلیِ ویلتشایر در سال 1947 یافت شد.

 

 

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

 

آموزش های گام به گام

آموزش انسیس ANSYS به زبان فارسی

مسابقه حل مسائل مهندسی شیمی به کمک کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف

مسابقه حل مسائل مهندسی شیمی به کمک کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف
مسابقه حل مسائل مهندسی شیمی به کمک کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف

ادامه مطلب...

مسابقه حل مسائل مهندسی شیمی به کمک کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف

مسابقه حل مسائل مهندسی شیمی به کمک کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف
مسابقه حل مسائل مهندسی شیمی به کمک کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف

ادامه مطلب...

سمینار خانه های هوشمند برای دوران پیری

سمینار خانه های هوشمند برای دوران پیری

ادامه مطلب...

سمینار خانه های هوشمند برای دوران پیری

سمینار خانه های هوشمند برای دوران پیری

ادامه مطلب...