برای اولین بار از سلول های در حال انفجار فیلم‌برداری شد - که باعث روشن شدن  چگونگی کار سیستم ایمنی بدن ما می گردد.

 

سلول های در حال مرگ، دانه های مولکولی بلندی را از داخل خود به بیرون می اندازند. بنظر می رسد این روشی برای هشدار دادن به دیگر سلول های مجاور در برابر یک تهدید بالقوه باشد.

تصور می شد که گلبول های سفید هنگام مرگ، به طور تصادفی تجزیه می شوند.

یافته های جدید می تواند امکان مهار پاسخ سیستم ایمنی را برای دانشمندان فراهم آورد.

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

 

آموزش های گام به گام

آموزش انسیس ANSYS به زبان فارسی

سمینار خانه های هوشمند برای دوران پیری

سمینار خانه های هوشمند برای دوران پیری

ادامه مطلب...

چهارمین کارگاه ارتباطات و نظریه اطلاعات برگزار می شود

چهارمین کارگاه ارتباطات و نظریه اطلاعات
چهارمین کارگاه ارتباطات و نظریه اطلاعات

ادامه مطلب...

سمینار پردازش زبان طبیعی

سمینار پردازش زبان طبیعی
سمینار پردازش زبان طبیعی

ادامه مطلب...

چهارمین کارگاه ارتباطات و نظریه اطلاعات برگزار می شود

چهارمین کارگاه ارتباطات و نظریه اطلاعات
چهارمین کارگاه ارتباطات و نظریه اطلاعات

ادامه مطلب...