کامیون‌های ایمن

پشت نمای جدید سامسونگ این امکان را برای رانندگان پشت کامیون فراهم می آورند که آنچه را از جلو در حال آمدن است، ببینند و زمان مناسب و بی خطر برای سبقت گرفتن را تشخیص دهند.

آغاز ششمین انقراض همگانی در زمین

دانشمندان هشدار می دهند که ششمین انقراض جمعی بر روی زمین بطور رسمی آغاز شده و می تواند وجود بشریت را تهدید کند (و این بار ما سزاوار سرزنش می باشیم).

 

آموزش های گام به گام

آموزش انسیس ANSYS به زبان فارسی

سمینار خانه های هوشمند برای دوران پیری

سمینار خانه های هوشمند برای دوران پیری

ادامه مطلب...

مسابقه حل مسائل مهندسی شیمی به کمک کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف

مسابقه حل مسائل مهندسی شیمی به کمک کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف
مسابقه حل مسائل مهندسی شیمی به کمک کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف

ادامه مطلب...

دومین دوره مسابقات برنامه نویسی دانش آموزی امیرکبیر

دومین دوره مسابقات برنامه نویسی دانش آموزی امیرکبیر

ادامه مطلب...

سمینار خانه های هوشمند برای دوران پیری

سمینار خانه های هوشمند برای دوران پیری

ادامه مطلب...