تابع وزن روش بدون المانروش المان محدود از روشهای محاسباتی موفقی است که در طی قرن گذشته به خوبی توسعه داده شده ولی این روش نیز محدودیتهایی دارد .

به عنوان مثال هنگامی که مسایل با تغییر شکلهای بزرگ را مدل سازی میکنیم المانها ممکن است بسیار بد فرم شود که خطای زیادی در محاسبات ایجاد میکند .

 

به عنوان مثال مدل سازی رشد ترک که مسیر نامشخص دارد و یا مدل سازی تغییر فاز ماده بسیار مشکل است .

در هنگام مدل سازی اینگونه مسایل با مشکلاتی در شبیه سازی ناپیوستگی ها روبرو هستیم که روش المان محدود به علت طبیعت ان که به شبکه بندی خوش فرم نیاز دارد ، دچار مشکل می شود .

بررسی مسائلی که در بالا عنوان شد و مسائل بسیار دیگر مشابه انها ، با استفاده از روشهای محاسباتی سنتی همچون المان محدود ، حجم محدود یا اختلاف محدود مناسب نمی باشد . اساس این روشها وابسته به یک شبکه‌ی هندسی ( مشبندی ) از المانها می باشد . هنگام رویارویی مسئله با یک ناپیوستگی ( همچون رشد ترک ) ، شبکه‌ی اولیه المانها از انطباق خود با شرایط جدید ناتوانند .

تکنیک سنتی برای حل اینگونه مسایل این بوده است که در زمان حل مسئله در هر پله و با توجه به تغییر هندسهی ناپیوستگی موجود در مسئله ، اقدام به مشبندی مجدد نماییم . اما شبکه بندی مجدد در هر استپ علاوه بر تحمیل هزینه محاسباتی ، کاهش دقت محاسبات عددی را در پی خواهد داشت .

روش بدون الماندلیل اصلی کاهش دقت محاسبات هنگام شبکه بندی مجدد ، انتقال اطلاعات از مش بندی و شبکهی قدیم ( مرحلهی قبلی ) به شبکه جدید در مرحله جدید می باشد . طبیعی است با توجه به تغییر هندسی ناپیوستگی ، موقعیت مکانی تمام یا دست کم بخشی از المانها و گره های وابسته به انها تغییر خواهد کرد بنابراین هنگام انتقال اطلاعات ناگزیر به استفاده از توابع میان یابی برای تمام یا بخشی از گره ها خواهیم بود که در نتیجه افزایش خطای محاسباتی را در پی خواهد داشت .

برای رفع این مشکلات گروه جدیدی از روش های حل معادلات دیفرانسیلی ارائه گردیدند که در این گونه روش ها نیازی به شبکه بندی متعارف مانند انچه در روش های المان محدود نیاز بود ، وجود نداشت . در این روش ها تقریب های عددی حل معادله دیفرانسیلی ، نه بر مبنای المان ها و روابط پیوستگی بین انها ، بلکه بر مبنای مجموعه ای از نقاط انجام می پذیرد . لذا به این گونه روش ها اصطلاحا روش های تحلیل بدون المان یا بدون شبکه گفته می شود .

هدف اصلی در روشهای بدون المان ، حذف بخشی از ساختار سنتی در روش های مرسوم وابسته به المان همچون المان محدود می باشد . ایده اصلی در روشهای بدون المان بر پایه تقریب زنی تمامی میدان مسئله تنها با گره ها است . از لحاظ مفهومی ، یکی تفاوت اساسی موجود میان روش های المان محدود و روش های بدون المان ناشی از تفاوت میان مفاهیم تقریب و میانیابی می باشد .

روش بدون المان

روش بدون المانفرض کنید در یک دامنه از مساله در نقاطی خاص ( نقاط پایه ) مقدار جواب مساله موجود باشد ولی در دیگر نقاط ، مقدار مساله مجهول باشد و بخواهیم جواب کلی را به صورت یک میدان یا تابع در تمامی نقاط دامنه به دست اوریم . اگر در صورت تحلیل قید شده باشد که تابع به دست امده باید مقادیر نقاط پایه عبور کند ، نتیجه به دست امده را میانیابی می گویند ولی اگر این تابع از میان مقادیر پایه مورد نظر عبور کند ، غالبا نتیجه را تقریب می گویند .

ایده اولیه روش های بدون المان به کاربرد روش هیدرودینامیک ذره هموار شده SPH در مدل کردن مسایل مربوط به اختر فیزیک توسط گینگولد و مونقان در سال 1977 بر میگردد . که در حل انها به علت نامحدود بودن ناحیه حل شرایط مرزی وجود ندارد . برای مثال در پدیده انفجار ستارگان و یا ابر های فضایی .

همچنین لوسی در 1977 از این روش برای بررسی فرضیه فوزیون استفاده کرد و یک مساله دینامیک گاز را بدون در نظر گرفتن مرز با استفاده از روش باهمگذاری ( Collocation ) حل نمود . در یال 1982 مونقان یک روش برای تقریب زدن توابع پیوسته ارایه کرد که به تحمین کرنل معروف است . نایرولز و همکاران در 1992 برای اولین بار از روش درونیابی حداقل مربعات متحرک ( MLS ) برای پیدا کردن توابع شکل در روش حل گلرکین استفاده نمودند و روشی را برای حل معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزیی و معمولی ارایه نمودند که روش المان پخش شده ( DEM ) نامیده می شود .

حل عددی رشد ترک با روش بدون المان

دیدگاه‌ها  

0 #21 آموزش نرم افزار 1396-05-02 10:49
به نقل از gr:
سلام. برای اجرای روش mesh-free از چه نرم افزاری استفاده میشود؟ آیا این نرم افزار رو آموزش میدید؟ با سپاس.


با سلام و تشکر از تماس شما

کدهایی به صورت کتابخانه وجود دارد ولی نرم افزار تجاری موجود نیست

روش مش فری و کد نویسی آن را آموزش می دهیم

موفق باشید
نقل قول کردن
0 #20 gr 1396-03-23 16:25
سلام. برای اجرای روش mesh-free از چه نرم افزاری استفاده میشود؟ آیا این نرم افزار رو آموزش میدید؟ با سپاس.
نقل قول کردن
0 #19 آموزش نرم افزار 1395-05-24 15:02
به نقل از samira:
با سلام
یک المان نامحدود سه بعدی برای اسفالت با استفاده از نرم افزار اباکوس مدل گردیده که شامل 3 لایه از روسازی که یک لایه خاصیت ویسکوالاستیک و دو لایه دیگر الاستیک خطی در نظر گرفته شده است و هدف بررسی پاسخ های روسازی ناشی از عبور محور وسایل نقلیه از روی آن بوده حال پس مدلسازی در هنگام رانگیری با خطای زیر مواجه شده ام:
Error in job Job-1-1: THE FACE S5 IS NOT VALID FOR THE UNDERLYING ELEMENT 14241 INSTANCE HMA-1 IN *SURFACE ASSEMBLY_CP-1-HMA-1
Error in job Job-1-1: THE FACE S5 IS NOT VALID FOR THE UNDERLYING ELEMENT 14242 INSTANCE HMA-1 IN *SURFACE ASSEMBLY_CP-1-HMA-1
Error in job Job-1-1: THE FACE S5 IS NOT VALID FOR THE UNDERLYING ELEMENT 14243 INSTANCE HMA-1 IN *SURFACE ASSEMBLY_CP-1-HMA-1
تمام واحد ها رو با هم سازگار کردم و همچنین ماژول اینترکشن رو هم بررسی کردم.
ممنون میشم کمک بفرمایین


با سلام و تشکر از تماس شما

سوال رو در قسمت مربوط به آموزش آباکوس مطرح کنید

ممنون
نقل قول کردن
0 #18 آموزش نرم افزار 1395-05-24 14:59
به نقل از امیر:
سلام
از روش بدون شبکه برای حل مسائل کمانش ور مواد fgmهم میشه استفاده کرد؟
ممنون


با سلام و تشکر از تماس شما

روش بدون المان Meshless یک روش عمومی حل معادلات با مشتقات جزیی هست مثل روش تفاضلات محدود FDM یا روش المان محدود FEM

پس در حالت کلی شما می توانید هر نوع مساله ای رو با این روش حل کنید

موفق باشبد
نقل قول کردن
0 #17 امیر 1395-05-23 01:41
سلام
از روش بدون شبکه برای حل مسائل کمانش ور مواد fgmهم میشه استفاده کرد؟
ممنون
نقل قول کردن
0 #16 samira 1395-04-01 20:32
با سلام
یک المان نامحدود سه بعدی برای اسفالت با استفاده از نرم افزار اباکوس مدل گردیده که شامل 3 لایه از روسازی که یک لایه خاصیت ویسکوالاستیک و دو لایه دیگر الاستیک خطی در نظر گرفته شده است و هدف بررسی پاسخ های روسازی ناشی از عبور محور وسایل نقلیه از روی آن بوده حال پس مدلسازی در هنگام رانگیری با خطای زیر مواجه شده ام:
Error in job Job-1-1: THE FACE S5 IS NOT VALID FOR THE UNDERLYING ELEMENT 14241 INSTANCE HMA-1 IN *SURFACE ASSEMBLY_CP-1-HMA-1
Error in job Job-1-1: THE FACE S5 IS NOT VALID FOR THE UNDERLYING ELEMENT 14242 INSTANCE HMA-1 IN *SURFACE ASSEMBLY_CP-1-HMA-1
Error in job Job-1-1: THE FACE S5 IS NOT VALID FOR THE UNDERLYING ELEMENT 14243 INSTANCE HMA-1 IN *SURFACE ASSEMBLY_CP-1-HMA-1
تمام واحد ها رو با هم سازگار کردم و همچنین ماژول اینترکشن رو هم بررسی کردم.
ممنون میشم کمک بفرمایین
نقل قول کردن
0 #15 آموزش نرم افزار 1395-03-13 00:22
به نقل از علی:
با سلام
نحوه آموزش به صورت مجازی است؟
هزینه آن به چه صورت است؟
و برای هماهنگی در مورد آموزش تخصصی، چه باید کرد؟


با سلام و تشکر از تماس شما

جهت کسب اطلاعات بیشتر در ساعات اداری تماس بگیرید،

شماره تماس در پایین همین صفحه موجود است.

موفق باشید
نقل قول کردن
0 #14 علی 1395-03-10 21:20
با سلام
نحوه آموزش به صورت مجازی است؟
هزینه آن به چه صورت است؟
و برای هماهنگی در مورد آموزش تخصصی، چه باید کرد؟
نقل قول کردن
0 #13 آموزش نرم افزار 1395-03-10 17:53
به نقل از علی:
آیا پروژه هم انجام می دهید؟


با سلام و تشکر از تماس شما

هدف از انجام هر پروژه آموزش هست، اگر فکر میکنید پروژه ای که برای شما تعریف شده برای شما کاربردی ندارد با استاد راهنما صحبت کنید و موضوعی انتخاب کنید که با نیازهای شما همخوان تر باشد.

اگر تصمیم به فراگیری روش بدون المان گرفتید، با ما تماس بگیرید،

کلاس آموزشی فشرده و متناسب با نیاز شما برگزار خواهد شد

موفق باشید.
نقل قول کردن
+1 #12 علی 1395-03-08 10:22
آیا پروژه هم انجام می دهید؟
نقل قول کردن
+1 #11 آموزش نرم افزار 1394-12-12 03:43
به نقل از محمد:
سلام .من دانشجو ترم 3 مهندسی مکانیک هستم و موضوع پایان نامه بنده تحلیل ارتعاشی غیر خطی با روش مش لس میباشد ... چطور میتونم از کمکتون بهره ببرم ؟؟


با سلام و تشکر از تماس شما

با ما تماس بگیرید،

کلاس آموزشی فشرده و متناسب با نیاز شما برگزار خواهد شد

موفق باشید.
نقل قول کردن
0 #10 محمد 1394-12-09 16:08
سلام .من دانشجو ترم 3 مهندسی مکانیک هستم و موضوع پایان نامه بنده تحلیل ارتعاشی غیر خطی با روش مش لس میباشد ... چطور میتونم از کمکتون بهره ببرم ؟؟
نقل قول کردن
0 #9 آموزش نرم افزار 1394-08-26 12:31
با سلام و تشکر از تماس شما

در پاسخ به ایمیل شما شماره همراه برایتان ارسال شد

موفق باشید.

به نقل از مجتبی:
با سلام
هرچی میزنگم به شمارتون میگه برقراری ارتباط مقدور نمی باشد
امکانش هست شماره موبایل بدین زنگ بزنم
برای کلاس آموزشی mesh free تماس گرفتم
نقل قول کردن
0 #8 مجتبی 1394-08-14 13:34
با سلام
هرچی میزنگم به شمارتون میگه برقراری ارتباط مقدور نمی باشد
امکانش هست شماره موبایل بدین زنگ بزنم
برای کلاس آموزشی mesh free تماس گرفتم
نقل قول کردن
0 #7 آموزش نرم افزار 1394-04-24 01:43
به نقل از الیاس:
با سلام بنده دانشجوی ترم سه ارشد مکانیک هستم و موضوع پایان نامه ارشدم مش لس متود می باشد میخواسم بدونم چطور می تونم با شما ارتباط برقرار کنم و کمک بگیرم ممنون


با سلام و تشکر از تماس شما

شماره تلفن ما در پایین همین صفحه وجود دارد.

کافی است تماس بگیرید
نقل قول کردن

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

 

آموزش های گام به گام

آموزش انسیس ANSYS به زبان فارسی

دومین دوره مسابقات برنامه نویسی دانش آموزی امیرکبیر

دومین دوره مسابقات برنامه نویسی دانش آموزی امیرکبیر

ادامه مطلب...

مسابقه حل مسائل مهندسی شیمی به کمک کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف

مسابقه حل مسائل مهندسی شیمی به کمک کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف
مسابقه حل مسائل مهندسی شیمی به کمک کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف

ادامه مطلب...

دومین دوره مسابقات برنامه نویسی دانش آموزی امیرکبیر

دومین دوره مسابقات برنامه نویسی دانش آموزی امیرکبیر

ادامه مطلب...

دومین دوره مسابقات برنامه نویسی دانش آموزی امیرکبیر

دومین دوره مسابقات برنامه نویسی دانش آموزی امیرکبیر

ادامه مطلب...