روش تحلیل روایت | تکنیک های تحلیل داده

در روش تحلیل روایت ، تکنیک هایی برای جمع آوری داده ها تعریف شده است و تکنیک هایی برای تحلیل یافته های جمع آوری شده . برای تحلیل مصاحبه های جمع آوری شده ، معمولا سه نوع تحلیل روایت وجود دارد .

تکنیک های تحلیل روایت عبارتند از : تحلیل روایت مبتنی بر فرم ، تحلیل روایت مبتنی بر محتوا و تحلیل روایت مبتنی بر فرم و محتوا .

تحلیل محتوای مبتنی بر فرم

این شکل از تحلیل محتوا را اصطلاحا تحلیل محتوای ساختاری نیز می گویند که با لابو و والتزکی وارد عرصه مطالعات اجتماعی و رفتاری می شود .

این شکل از تحلیل روایت که در دهه 70 وارد عرصه پژوهش های علوم انسانی شد ، با شیوه تحلیل ساختاری پراپ در مطالعه فیلم های عامه پسند متفاوت است .

در این روش تحلیل روایت ، لابو و والتزکی تلاش می کنند به شکلی از چگونگی ساخته شدن واقعیت در نظر کنش گر بپردازند .

در این شکل از روایت بر چگونگی گفتن روایت بیش از محتوای روایت تاکید می شود .

تحلیل روایت مبتنی بر محتوا

در این شکل از روایت ، بر روی محتوای کلی یک روایت به عنوان یک کل تمرکز می کند .

در این شکل از تحلیل روایت بر این تمرکز می کند که افراد چه کاری انجام می دهند و چگونه انجام می دهند ، نه اینکه راجع به آن چگونه فکر می کنند .

بنابراین اهمیت در این شکل از روایت چه چیزی و درون مایه روایت است .

تحلیل روایت مبتنی بر فرم و محتوا

در این روش ابتدا یک شرح کلی از فرد مصاحبه شوند و از زندگی او ارائه می شود که نگاه کل گرایانه مربوط به تحلیل محتوای مبتنی بر محتوا را انتفاع کند

و در ادامه بر شیوه های ساخته شدن روایت که توسط مصاحبه شوند اتفاق می افتد ، می پردازد .

روش تحلیل روایت | چگونگی تنظیم و اجرای مصاحبه روایی

مصاحبه در یک دسته بندی کلی بر دو دسته مصاحبه های کیفی / مصاحبه های کمی ، مصاحبه های ساختار یافته / مصاحبه های نیمه ساختار یافته ، تقسیم می شوند .

در بحث تحلیل روایت به مثابه روش ، برای جمع آوری داده ها ، بایستی از سبک مصاحبه نیمه ساختار یافته ای استفاده کرد که کیفی است و اصطلاحا به آن مصاحبه روایی می گویند .

مصاحبه ها از جهت نوع اجرای آن و موضوع پژوهش نیز به گونه های مختلفی طبقه بندی می شوند ، مانند مصاحبه های عمیق ( پدیدارشناسانه ) ، مصاحبه های اتنوگرافی ( مردم نگاری ) ، مصاحبه های روایی و . . . . در روش تحلیل روایت از شیوه مصاحبه روایی برای گرد آوری داده ها استفاده می شود .

در شیوه مصاحبه روایی باید سوالات را به گونه ای تنظیم کرد تا فرد مورد مصاحبه ، روایت زندگی خود را از نقطه ای شروع کرده ، سپس به اوج و در نهایت به یک فرونشینی برسد .

مصاحبه روایی بایستی همراه با تکنیک های ظریفی مانند همدلی ، هم فهمی و از سوی محقق به اجرا در آید ، که در ضمن کلاس آموزش داده خواهد شد .

روش تحلیل روایت | مبنای نظری روش تحلیل روایت

روش تحلیل روایت از لحاظ مبانی فلسفی بر شانه ها فلسفه ی قاره ای و به طور خاص نئو کانتی هایی چون وبر ، دیلتای ، ویندلبانت ، و به طور خاص مفهوم اساسی وبر با عنوان ورشتهن یا درون فهمی استوار است .

روش تحلیل روایت | تحلیل روایت در علوم اجتماعی و روانشناسی

مطالعات معناکاوانه در علوم اجتماعی با متفکرین نوکانتی جایگاه خود را پیدا می کند . در روش شناسی معناکاوانه تلاش می شود به معنا آنگونه که نزد کنش گر ساخته می شود پرداخته شود :

تحلیل روایت | مقدمه ای بر روایت در علوم اجتماعی و روان شناسی

یکی از مهمترین تکنیک های جمع آوری و تحلیل داده ها در علوم انسانی ، چه حوزه روانشناسی و چه جامعه شناسی ، استفاده از روایت و روایت شناسی یا تحلیل روایت است .

 

آموزش های گام به گام

سمینار پردازش زبان طبیعی

سمینار پردازش زبان طبیعی
سمینار پردازش زبان طبیعی

ادامه مطلب...

دومین دوره مسابقات برنامه نویسی دانش آموزی امیرکبیر

دومین دوره مسابقات برنامه نویسی دانش آموزی امیرکبیر

ادامه مطلب...

مسابقه حل مسائل مهندسی شیمی به کمک کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف

مسابقه حل مسائل مهندسی شیمی به کمک کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف
مسابقه حل مسائل مهندسی شیمی به کمک کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف

ادامه مطلب...

سمینار خانه های هوشمند برای دوران پیری

سمینار خانه های هوشمند برای دوران پیری

ادامه مطلب...