تصمیم گیری فرایندی شناختی است که منجر به انتخاب یک راه کار میان الترناتیو ها می شود.

هر فرایند تصمیم گیری یک انتخاب نهایی را ایجاد می کند ( چیزی که پاسخ نامیده می شود).

به طور کلی یک فرایند تصمیم گیری زمانی شروع می شود که ما نیاز داریم به یک پاسخ برسیم ولی نمی دانیم چه پاسخی و چه زمانی به دست تصمیم گیرنده پذیرفته می شود.

 

تصمیم گیری را می توان به عنوان یک فرایند احتجاج مد نظر قرار داد که می تواند منطقی یا غیر منطقی باشد و می توانند بر فرضیات صریح یا بر فرضیات ضمنی استوار باشد.

در یک راهکار پیشنهادی، فرایند سیستماتیک تصمیم گیری شامل سه فاز می شود: اگاهی، طراحی و انتخاب. فاز چهارمی به نام کاربرد بعدا اضافه شد


فرایند تصمیم گیری با فاز اگاهی شروع می شود که در ان واقعیت ازمایش می شود، مسئله تعیین می شود و عبارت تشریح کننده مساله تعریف می شود.

در فاز طراحی مدلی که نشان دهنده سیستم است ساخته می شود. این امر با اعمال فرضیاتی که واقعیت را ساده سازی می کند، و نوشتن ارتباطات میان تمام متغیر ها انجام می گیرد.

سپس مدل مورد ازمون اعتبار قرار گرفته و ضوابطی برای ارزیابی سیر اعمالی که تعریف شده اند برپا می شود.

اغلب، فرایند مدل سازی راه حل های الترناتیو بالقوه را تعریف می کند و بر عکس. فاز انتخاب شامل انتخاب راه حل پیشنهادی برای مدل است.

این پاسخ ازمایش می شود تا تناسب و دوام ان تعیین شود. 

هنگامی که پاسخ پیشنهادی عقلانی به نظر رسید برای اجرای فاز نهایی اماده می شویم: اجرا.

اجرای موفقیت امیز  منجر به حل مساله واقعی می شود. شکست منجر به بازگشت به اولین فاز فرایند می شود.


تحت چارچوب تصمیم گیری عمومی، تصمیم گیران متفاوت ممکن است بر فاز های متفاوتی تکیه کنند. همچنین مسایل مختلف تصمیم گیری ممکن است جزئیات بیشتر یا زیر فازها و تکنیک های پشتیبانی در یک یا چند فاز را نیاز داشته باشند. نوشته های مربوط به این موضوع، چندین نظریه و نتایجی درباره چگونگی گرفتن یک تصمیم را با جزئیات و تحلیل ها و پیشنهادات مشخص، نشان می دهند. برای کمک موثر به تصمیم گیران برای درک بهتر و پی گیری راحت تر یک فرایند تصمیم گیری، نه گام را میتوان ارایه داد.

 

گام 1: تعیین مسایل تصمیم گیری

تعیین یک مساله تصمیم گیری شامل شناخت مناسب بر فرضیات مدیریتی، مرزهای سازمانی و هر وضع داخلی و مطلوب مربوط می شود. هدف ان تشریح مساله تصمیم گیری به صورت روشن و اماده کردن یک عبارت روشن برای مساله است. این گام به همراه گام 2 برابر با فاز اگاهی در چارچوب فرایند تصمیم گیری اند.

گام 2: نیازمندی های تحلیل

نیازمندی ها شرایطی هستند که در ان هر پاسخ قابل قبول به مساله باید مشاهده شود. به زبان ریاضی این نیازمندی ها محدودیت هایی هستند که دسته ای از پاسخ های امکان پذیر برای مساله تصمیم گیری را تشریح می کنند. نیازمندی ها می توانند با جمع اوری اطلاعات و تحلیل وضعیت تصمیم گیری به دست ایند.

گام 3: تعیین اهداف و اصول

فاز طراحی فرایند تصمیم گیری از اینجا اغاز می شود و تا گام 6 ادامه می یابد. این گام "اهداف" مهم مساله تصمیم گیری و "اصول" ان را تعیین می کند. "اهداف" ممکن است متعارض باشند  اما این امر یکی از ملازمان طبیعی وضعیت های تصمیم گیری عملی است. "اصول" بیان  مقادیر برنامه ریزی شده مطلوب و از پیش تعیین شده هستند. به زبان ریاضی "اصول"، "اهدافی" هستند که در تعارض با ملزومات و محدودیت ها قرار می گیرند. تمامی "اهداف" از درجه اهمیت یکسانی برخوردار نیستند. بعضی ها اساسی اند در حالی که بعضی دیگر اصلا ضروری نیستند.

گام 4: تولید الترناتیو ها

مقاصد به دست امده برای کمک به تولید الترناتیو ها به کار برده می شود. اما هر الترناتیوی باید ملزومات را براورده کند. اگر تعداد الترناتیو ها محدود باشد می توانیم یک یک را امتحان کنیم که ایا ملزومات را براورده می کنند یا خیر. غیر محتمل ها باید از فهرست ملاحظات پاک شوند و به این ترتیب فهرست صریحی از الترناتیو ها به دست می اید. اگر تعداد الترناتیو ها بی پایان باشد مجموعه الترناتیو ها، به عنوان پاسخ هایی که محدودیت ها را در فرم ریاضی ملزومات براورده می کنند ملاحظه می شوند.

گام 5: تعیین ضوابط در صورت نیاز

برای انتخاب بهترین الترناتیو ما نیاز داریم که همه الترناتیو ها را نسبت به اهداف ارزش گذاری کنیم. ما به ضوابطی نیاز داریم که الترناتیوها را با هم مقایسه کرده و ان ها را بر مبنای "اهداف" و "اصول" درجه بندی کند. لازم است تا ضوابطه درجه بندی کننده را به عنوان مقیاس ابجکتیو "اهداف" تعریف کنیم تا ارزیابی کنیم که هر الترناتیو به چه خوبی به "اهداف" می رسد.

گام 6: انتخاب یک روش یا ابزار تصمیم گیری

به طور عمومی همواره تعداد زیادی از متد ها و ابزار ها برای حل یک مساله تصمیم گیری در دسترس است. انتخاب یک روش یا ابزار مناسب به به هم پیوستگی مساله تصمیم گیری و اولویت های تصمیم گیران بستگی دارد. برخی روش ها نسبت به بقیه از دید یک تصمیم گیرنده مشخص برای حل یک مساله تصمیم گیری معین مناسب تر است. کارازمودگی و تجربه  به این انتخاب کمک می کند. با این همه اصل این است که هرچه یک روش ساده تر باشد مناسب تر است. ولی مسایل تصمیم گیری پیچیده ممکن است به متد های پیچیده نیاز داشته باشد.

گام 7: ارزش گذاری الترناتیو ها با ضوابط

فاز انتخاب تصمیم گیری با این گام شروع می شود. با ارزیابی الترناتیو ها نسبت به "اهداف" با استفاده از ضوابط تعیین شده پشتیبانی شده با ابزار و روش های انتخاب شده، یک تصمیم ازمایشی گرفته می شود. با توجه به معیار های ارزش گذاری فهم شده و رایج و ارزیابی معقول ارزش گذاری ها، ابزار تصمیم گیری انتخاب شده می تواند برای درجه بندی الترناتیو ها یا انتخاب زیر گروهی از بهترین الترناتیو های محتمل استفاده شود.

گام 8: ارزیابی اعتبار پاسخ ها با استفاده از بیان مسئله

اگر الترناتیو انتخاب شده نتایج مضر قابل توجهی را نشان ندهند انتخاب انجام شده است. هر چند الترناتیو انتخاب شده با ابزار یا متد تصمیم گیری به کار برده شده همواره باید نسبت به ملزومات و "اصول" مساله تصمیم گیری مورد ازمون اعتبار قرار گیرد. ممکن است که ابزار تصمیم گیری اشتباه استفاده شده باشد. در مسایل پیچیده، الترناتیوهای انتخاب شده ممکن است نظر تصمیم گیران را برای "اصول" و ملزوماتی که ممکن است به مدل تصمیم گیری در اینده اضافه شوند، جلب می کند.

گام 9: اجرای مساله

این گام برای حصول پاسخ به مساله تصمیم گیری استفاده می شود. از این فرایند می توان دید که تصمیم گیری، انتخابی میان الترناتیو های گوناگون است. هر تصمیم می تواند با یک عبارت مساله، مجموعه ای از الترناتیو ها و ضوابط تصمیم گیری؛ خصوصیت هایش تعیین شود. تصمیم گیران برای رسیدن به تصمیم از تمامی این فاز ها عبور می کنند. نسخه یکپارچه ای برای فرایند تصمیم گیری وجود ندارد. اما یک فرایند سیستماتیک تصمیم گیری می تواند برای اطمینان از اینکه تمامی جوانب تصمیم گیری مورد ملاحظه مناسب قرار گرفته اند یاری رسان باشد و معطوف به پشتیبانی کامپیوتری شود.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

 

آموزش های گام به گام

سمینار خانه های هوشمند برای دوران پیری

سمینار خانه های هوشمند برای دوران پیری

ادامه مطلب...

سمینار خانه های هوشمند برای دوران پیری

سمینار خانه های هوشمند برای دوران پیری

ادامه مطلب...

مسابقه حل مسائل مهندسی شیمی به کمک کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف

مسابقه حل مسائل مهندسی شیمی به کمک کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف
مسابقه حل مسائل مهندسی شیمی به کمک کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف

ادامه مطلب...

سمینار خانه های هوشمند برای دوران پیری

سمینار خانه های هوشمند برای دوران پیری

ادامه مطلب...