استدلال موردی

استدلال موردی جزو دسته ای از روش های تصمیم گیری می باشد که با استفاده از راه حل مشکلات قبلی پیش امده در یک دامنه خاص برای مشکل موجود راه حلی پیدا می کند. 

پایه  اصلی این روش مبتنی بر این اصل است که مشکلات مشابه راه حلهای مشابه نیز خواهد داشت

و با یافتن راه حل های مشکلات قبلی مشابه این مشکل و سازگار نمودن راه حل انها، می توان برای مشکل فعلی راه مناسبی کشف نمود.

فرایند تحلیل سلسله مراتبی

در علم تصمیم‌گیری که در ان انتخاب یک راهکار از بین راهکارهای موجود و یا اولویت‌بندی راهکارها مطرح است،‌

چند سالی است که روشهای تصمیم گیری با شاخص‌های چند گانه «MADM» جای خود را باز کرده‌اند.

از این میان روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) بیش از سایر روشها در علم مدیریت مورد استفاده قرار گرفته است.

رویه های تصمیم گیری

تصمیم گیری فرایندی شناختی است که منجر به انتخاب یک راه کار میان الترناتیو ها می شود.

هر فرایند تصمیم گیری یک انتخاب نهایی را ایجاد می کند ( چیزی که پاسخ نامیده می شود).

به طور کلی یک فرایند تصمیم گیری زمانی شروع می شود که ما نیاز داریم به یک پاسخ برسیم ولی نمی دانیم چه پاسخی و چه زمانی به دست تصمیم گیرنده پذیرفته می شود.

انتخاب تامین کنندگان


ارزیابی و انتخاب تامین کننده به یکی از موضوعات اصلی در تاریخچه مدیریت عملیات و تولید، به خصوص در تکنولوژی ها و محیط های تولید پیشرفته تبدیل شده است.

هدف اصلی فرایند انتخاب تامین کنندگان، کم کردن ریسک خرید، حداکثر کردن ارزش کلی خرید،

و توسعه روابط طولانی مدت میان خریدار و تامین کننده است

برنامه ریزی منابع سازمانی

امروزه اجرای سیستمهای اطلاعاتی به عنوان یکی از اقدامات اصلی سازمانها در گام نهادن به عرصه رقابت جهانی و رویارویی با چالشهای جدید کسب و کار مطرح می باشد.درک ضرورت این سیستمها از گرایش گسترده سازمانهای مختلف در دنیا به انها اشکار می شود. رقابتی شدن محیط کسب وکار ضرورت ایجاد یکپارچگی درون سازمان و بین سازمانی در محیط زنجیره تامین و تحول گسترده در حوزه فناوری سیستم های اطلاعاتی عوامل اصلی شکل گیری سیستم برنامه ریزی منابع سازمان بوده اند.

 مدیریت روابط با مشتری

همگام با استفاده از اینترنت نقش فروشگاههای اینترنتی نیز به عنوان یک شیوه خرید افزایش می یابد.

فروشندگان به طور معمول به شیوه ای غریزی با توجه به خصوصیات مشتریان کالاهای متناسب با نیاز به انها معرفی می کنند

ولی در فروشگاههای اینترنتی این شیوه دیگر کارایی نداشته و به روشهای جدیدی نیاز است.

 

آموزش های گام به گام

سمینار پردازش زبان طبیعی

سمینار پردازش زبان طبیعی
سمینار پردازش زبان طبیعی

ادامه مطلب...

سمینار پردازش زبان طبیعی

سمینار پردازش زبان طبیعی
سمینار پردازش زبان طبیعی

ادامه مطلب...

سمینار خانه های هوشمند برای دوران پیری

سمینار خانه های هوشمند برای دوران پیری

ادامه مطلب...

چهارمین کارگاه ارتباطات و نظریه اطلاعات برگزار می شود

چهارمین کارگاه ارتباطات و نظریه اطلاعات
چهارمین کارگاه ارتباطات و نظریه اطلاعات

ادامه مطلب...