حلقه while در زبان برنامه نویسی پایتون

شیوه نوشتن حلقه while بدین صورت می باشد

 
while expression:
   statement(s)
 

حلقه های نامتناهی

باید هنگام استفاده از حلقه های while احتیاط نمایید ، زیرا احتمال دارد که شرط حلقه هرگز به مقداری نادرست منتهی نشود ،

که این امر منجر به ایجاد حلقه ای می شود که هرگز پایان نمی یابد . چنین حلقه ای ، یک حلقه نامتناهی نامیده می شود .

یک حلقه نامتناهی ممکن است در برنامه نویسی کلاینت/سرور که در آن ، سرور باید دائما اجرا گردد تا برنامه کلاینت بتواند در صورت لزوم با آن ارتباط برقرار کند ، سودمند باشد .

سویت های تک دستوری

همانند شیوه نگارش دستور if ، اگر بلاک while تنها شامل یک دستور واحد باشد ، این دستور ممکن است در همان سطر سرآیند while قرار گیرد .

نمونه ای از یک بلاک تک سطری while در اینجا ارائه شده است

 
while expression : statement
 

حلقه for در زبان برنامه نویسی پایتون

شیوه نگارش حلقه for بدین صورت می باشد

 
fruits = ['banana', 'apple',  'mango']
for index in range(len(fruits)):
   print 'Current fruit :', fruits[index]
 
print "Good bye!"
 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

 

آموزش های گام به گام

آموزش انسیس ANSYS به زبان فارسی

آموزش زبان برنامه نویسی Tcl

سمینار خانه های هوشمند برای دوران پیری

سمینار خانه های هوشمند برای دوران پیری

ادامه مطلب...

سمینار خانه های هوشمند برای دوران پیری

سمینار خانه های هوشمند برای دوران پیری

ادامه مطلب...

سمینار خانه های هوشمند برای دوران پیری

سمینار خانه های هوشمند برای دوران پیری

ادامه مطلب...

سمینار پردازش زبان طبیعی

سمینار پردازش زبان طبیعی
سمینار پردازش زبان طبیعی

ادامه مطلب...