دستور pass در زبان برنامه نویسی پایتون

دستور pass در زبان پایتون زمانی مورد استفاده قرار می گیرد که یک دستور از لحاظ ساختار برنامه نویسی مورد نیاز باشد ، اما شما هیچ فرمان یا کدی را برای اجرا لازم نداشته باشید .

دستور pass ، یک عملیات تهی می باشد ؛ هنگام اجرای آن هیچ اتفاقی نمی افتد .

دستور pass همچنین در مکان هایی که کد شما بعدا نوشته خواهد شد ، اما هنوز نوشته نشده است ، سودمند می باشد : ( به عنوان مثال ، درسابروتین ها )

 
#!/usr/bin/python
 
for letter in 'Python': 
   if letter == 'h':
      pass
      print 'This is pass block'
   print 'Current Letter :', letter
 
print "Good bye!"
 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

 

آموزش های گام به گام

آموزش انسیس ANSYS به زبان فارسی

آموزش زبان برنامه نویسی Tcl

مسابقه حل مسائل مهندسی شیمی به کمک کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف

مسابقه حل مسائل مهندسی شیمی به کمک کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف
مسابقه حل مسائل مهندسی شیمی به کمک کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف

ادامه مطلب...

دومین دوره مسابقات برنامه نویسی دانش آموزی امیرکبیر

دومین دوره مسابقات برنامه نویسی دانش آموزی امیرکبیر

ادامه مطلب...

چهارمین کارگاه ارتباطات و نظریه اطلاعات برگزار می شود

چهارمین کارگاه ارتباطات و نظریه اطلاعات
چهارمین کارگاه ارتباطات و نظریه اطلاعات

ادامه مطلب...

مسابقه حل مسائل مهندسی شیمی به کمک کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف

مسابقه حل مسائل مهندسی شیمی به کمک کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف
مسابقه حل مسائل مهندسی شیمی به کمک کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف

ادامه مطلب...