یکی از اولین مشکلاتی که برنامه نویسان هنگام یادگیری زبان برنامه نویسی پایتون با آن مواجه می شوند ، عدم وجود آکولاد برای مشخص کردن بلاک های کد در تعریف کلاس ها ، توابع و کنترل جریان می باشد .

بلاک های کد توسط تورفتگی سطرها مشخص می شود که می بایست به دقت رعایت شود .

تعداد فاصله ها در تورفتگیها متغیر است ، اما تمام عبارتها در یک بلاک کد باید به یک اندازه تورفتگی داشته باشند .

هر دو بلاک در این مثال ، صحیح می باشند

 
if True:
  print "True"
else:
 print "False"
 

باوجود این ، بلاک دوم در این مثال باعث ایجاد یک خطا خواهد شد

 
if True:
  print "Answer"
  print "True"
else:
  print "Answer"
 print "False"
 

عبارات چند سطری

معمولا هر دستور زبان برنامه نویسی پایتون در یک سطر پایان می یابند .

باوجود این ، زبان برنامه نویسی پایتون امکان استفاده از کاراکتر ادامه سطر (\) را فراهم آورده که نشان می دهد این خط باید ادامه پیدا کند .

به عنوان مثال

 
total = item_one + \
    item_two + \
    item_three
 

عبارت های موجود در [ ] ، { } ، یا ( ) نیازی به استفاده از کاراکتر ادامه خط ندارند .

به عنوان مثال

 
days = ['Monday', 'Tuesday', 'Wednesday',
       'Thursday', 'Friday']
 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

 

آموزش های گام به گام

آموزش انسیس ANSYS به زبان فارسی

آموزش زبان برنامه نویسی Tcl

دومین دوره مسابقات برنامه نویسی دانش آموزی امیرکبیر

دومین دوره مسابقات برنامه نویسی دانش آموزی امیرکبیر

ادامه مطلب...

دومین دوره مسابقات برنامه نویسی دانش آموزی امیرکبیر

دومین دوره مسابقات برنامه نویسی دانش آموزی امیرکبیر

ادامه مطلب...

سمینار پردازش زبان طبیعی

سمینار پردازش زبان طبیعی
سمینار پردازش زبان طبیعی

ادامه مطلب...

سمینار پردازش زبان طبیعی

سمینار پردازش زبان طبیعی
سمینار پردازش زبان طبیعی

ادامه مطلب...