شناسه های زبان برنامه نویسی پایتون

یک شناسه زبان برنامه نویسی پایتون ، نام مورد استفاده برای شناسایی یک متغیر ، تابع ، کلاس ، ماژول یا دیگر اشیائ می باشد . که ترکیبی از حروف ، اعداد و زیرخط ( _ ) می باشد و می بایست با یکی از حروف A تا Z یا a تا z یا زیر خط ( underscore ) ( _ ) شروع شود .

زبان پایتون امکان استفاده از کاراکترهایی از قبیل @ ، $ ، و ٪ را در شناسه ها فراهم نمی آورد .

زبان پایتون یک زبان برنامه نویسی حساس نسبت به بزرگ یا کوچک بودن حروف می باشد .

بنابراین Manpower و manpower ، دو شناسه مختلف در زبان برنامه نویسی پایتون می باشند .

در زبان پایتون از قراردادهای زیر برای نامگذاری شناسه ها استفاده می کنیم

 • اسامی کلاس با یک حرف بزرگ و تمام شناسه های دیگر با یک حرف کوچک آغاز می شوند .
 • شروع یک شناسه با یک زیر خط واحد براساس قرارداد نشان می دهد که شناسه ، خصوصی خواهد بود .
 • شروع شناسه با دو زیر خط پیشتاز ، نشان میدهد که شناسه به شدت خصوصی می باشد .
 • اگر شناسه با دو زیر خط انتهایی نیز پایان یابد ، شناسه یک نام خاص تعریف شده ی زبانی خواهد بود .
 • نوشتن دیدگاه


  تصویر امنیتی
  تصویر امنیتی جدید

   

  آموزش های گام به گام

  آموزش انسیس ANSYS به زبان فارسی

  آموزش زبان برنامه نویسی Tcl

  چهارمین کارگاه ارتباطات و نظریه اطلاعات برگزار می شود

  چهارمین کارگاه ارتباطات و نظریه اطلاعات
  چهارمین کارگاه ارتباطات و نظریه اطلاعات

  ادامه مطلب...

  چهارمین کارگاه ارتباطات و نظریه اطلاعات برگزار می شود

  چهارمین کارگاه ارتباطات و نظریه اطلاعات
  چهارمین کارگاه ارتباطات و نظریه اطلاعات

  ادامه مطلب...

  مسابقه حل مسائل مهندسی شیمی به کمک کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف

  مسابقه حل مسائل مهندسی شیمی به کمک کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف
  مسابقه حل مسائل مهندسی شیمی به کمک کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف

  ادامه مطلب...

  سمینار خانه های هوشمند برای دوران پیری

  سمینار خانه های هوشمند برای دوران پیری

  ادامه مطلب...