دستور break در زبان برنامه نویسی پایتون

دستور break در زبان پایتون ، حلقه جاری را به پایان رسانده و درست همانند break سنتی موجود در C ، اجرا را از دستور بعدی از سر می گیرد .

شایعترین کاربرد break زمانی است که اتفاقی در خارج از حلقه رخ داده است که خروج سریع از حلقه را می طلبد .

دستور break را می توان در هر دو حلقه while و for استفاده نمود .

 
for letter in 'Python':   # First Example
  if letter == 'h':
   break
  print 'Current Letter :', letter
 
var = 10              # Second Example
while var > 0:       
  print 'Current variable value :', var
  var = var -1
  if var == 5:
   break
 
print "Good bye!"
 

دستور continue در زبان برنامه نویسی پایتون

دستور continue در زبان پایتون ، از روی تمامی دستورهای باقی مانده در تکرار جاری حلقه پریده و کنترل را به بالای حلقه بازمی گرداند .

دستور continue را می توان در هر دو حلقه while و for استفاده نمود .

 
for letter in 'Python':   # First Example
  if letter == 'h':
   continue
  print 'Current Letter :', letter
 
var = 10          # Second Example
while var > 0:       
  print 'Current variable value :', var
  var = var -1
  if var == 5:
   continue
 
print "Good bye!"
 

دستور else در زبان پایتون که همراه با حلقه ها استفاده می شود

زبان پایتون از یک دستور else وابسته به دستورهای حلقه پشتیبانی می کند .

 • اگر دستور else با یک حلقه for مورد استفاده قرار گیرد ، دستور else زمانی که حلقه از عناصر لیست فارغ شود ، اجرا می گردد .
 • اگر دستور else با یک حلقه while مورد استفاده قرار گیرد ، دستور else زمانی اجرا می گردد که شرط نادرست شود .
 • نوشتن دیدگاه


  تصویر امنیتی
  تصویر امنیتی جدید

   

  آموزش های گام به گام

  آموزش انسیس ANSYS به زبان فارسی

  آموزش زبان برنامه نویسی Tcl

  مسابقه حل مسائل مهندسی شیمی به کمک کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف

  مسابقه حل مسائل مهندسی شیمی به کمک کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف
  مسابقه حل مسائل مهندسی شیمی به کمک کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف

  ادامه مطلب...

  سمینار پردازش زبان طبیعی

  سمینار پردازش زبان طبیعی
  سمینار پردازش زبان طبیعی

  ادامه مطلب...

  مسابقه حل مسائل مهندسی شیمی به کمک کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف

  مسابقه حل مسائل مهندسی شیمی به کمک کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف
  مسابقه حل مسائل مهندسی شیمی به کمک کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف

  ادامه مطلب...

  دومین دوره مسابقات برنامه نویسی دانش آموزی امیرکبیر

  دومین دوره مسابقات برنامه نویسی دانش آموزی امیرکبیر

  ادامه مطلب...