اولین برنامه به زبان برنامه نویسی پایتون

فراخوانی مفسر زبان پایتون بدون ارائه یک اسکریپت فایل به عنوان پارامتر ، پرامپت یا اعلان زیر را نمایش خواهد داد

 
root# python
Python 2.7.3 (default, Aug  1 2012, 05:16:07) 
[GCC 4.6.3] on linux2
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
>>>
 

متن زیر را در سمت راست پرامپت زبان پایتون تایپ نموده و کلید ورودی ( Enter Key ) را فشار دهید

 
>>> print "Hello, Python!";
 

این دستور خروجی زیر را ایجاد خواهد کرد.

 
Hello, Python!
 

نکته : شما می توانید بدون نیاز به دانلود پایتون و نصب آن ، دستورات زبان پایتون را در نسخه آنلاین مفسر پایتون که در این سایت برای شما فراهم شده آزمایش کنید .

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

 

آموزش های گام به گام

آموزش انسیس ANSYS به زبان فارسی

آموزش زبان برنامه نویسی Tcl

سمینار پردازش زبان طبیعی

سمینار پردازش زبان طبیعی
سمینار پردازش زبان طبیعی

ادامه مطلب...

سمینار خانه های هوشمند برای دوران پیری

سمینار خانه های هوشمند برای دوران پیری

ادامه مطلب...

سمینار خانه های هوشمند برای دوران پیری

سمینار خانه های هوشمند برای دوران پیری

ادامه مطلب...

دومین دوره مسابقات برنامه نویسی دانش آموزی امیرکبیر

دومین دوره مسابقات برنامه نویسی دانش آموزی امیرکبیر

ادامه مطلب...