روش تحلیل روایت از لحاظ مبانی فلسفی بر شانه ها فلسفه ی قاره ای و به طور خاص نئو کانتی هایی چون وبر ، دیلتای ، ویندلبانت ، و به طور خاص مفهوم اساسی وبر با عنوان ورشتهن یا درون فهمی استوار است .

و از لحاظ اپیستمه لوژی یا شناخت شناسی بر شناخت شناسی پساساختارگرا بنا یافته است .

هنگامی که در عرصه اندیشه این ایده مطرح شده که عملا امکان شناخت واقعیت به گونه ای که در بیرون رخ میدهد منتفی است و ما به عنوان محققان عرصه مطالعات انسانی تنها واقعیت را از منظر فهم کنش گران درک می کنیم ، تدوین ابزارهایی برای مطالعه معنای ذهنی آنها اهمیت پیدا کرد .

بر اساس ایده پساساختار گرایی ما با کلان روایتی از جهان روبرو نیستیم ، بلکه جهان مجموعه ای از روایت های خرد است که ادراک از جهان را شکل می دهد .

روش و البته رویکرد تحلیل روایت ، یکی از ابزارهای مطالعات اجتماعی و روانشناسی در دنیای خرده روایت ها است .

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

 

آموزش های گام به گام

سمینار خانه های هوشمند برای دوران پیری

سمینار خانه های هوشمند برای دوران پیری

ادامه مطلب...

مسابقه حل مسائل مهندسی شیمی به کمک کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف

مسابقه حل مسائل مهندسی شیمی به کمک کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف
مسابقه حل مسائل مهندسی شیمی به کمک کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف

ادامه مطلب...

سمینار خانه های هوشمند برای دوران پیری

سمینار خانه های هوشمند برای دوران پیری

ادامه مطلب...

دومین دوره مسابقات برنامه نویسی دانش آموزی امیرکبیر

دومین دوره مسابقات برنامه نویسی دانش آموزی امیرکبیر

ادامه مطلب...