مصاحبه در یک دسته بندی کلی بر دو دسته مصاحبه های کیفی / مصاحبه های کمی ، مصاحبه های ساختار یافته / مصاحبه های نیمه ساختار یافته ، تقسیم می شوند .

در بحث تحلیل روایت به مثابه روش ، برای جمع آوری داده ها ، بایستی از سبک مصاحبه نیمه ساختار یافته ای استفاده کرد که کیفی است و اصطلاحا به آن مصاحبه روایی می گویند .

مصاحبه ها از جهت نوع اجرای آن و موضوع پژوهش نیز به گونه های مختلفی طبقه بندی می شوند ، مانند مصاحبه های عمیق ( پدیدارشناسانه ) ، مصاحبه های اتنوگرافی ( مردم نگاری ) ، مصاحبه های روایی و . . . . در روش تحلیل روایت از شیوه مصاحبه روایی برای گرد آوری داده ها استفاده می شود .

در شیوه مصاحبه روایی باید سوالات را به گونه ای تنظیم کرد تا فرد مورد مصاحبه ، روایت زندگی خود را از نقطه ای شروع کرده ، سپس به اوج و در نهایت به یک فرونشینی برسد .

مصاحبه روایی بایستی همراه با تکنیک های ظریفی مانند همدلی ، هم فهمی و از سوی محقق به اجرا در آید ، که در ضمن کلاس آموزش داده خواهد شد .

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

 

آموزش های گام به گام

دومین دوره مسابقات برنامه نویسی دانش آموزی امیرکبیر

دومین دوره مسابقات برنامه نویسی دانش آموزی امیرکبیر

ادامه مطلب...

دومین دوره مسابقات برنامه نویسی دانش آموزی امیرکبیر

دومین دوره مسابقات برنامه نویسی دانش آموزی امیرکبیر

ادامه مطلب...

سمینار پردازش زبان طبیعی

سمینار پردازش زبان طبیعی
سمینار پردازش زبان طبیعی

ادامه مطلب...

سمینار خانه های هوشمند برای دوران پیری

سمینار خانه های هوشمند برای دوران پیری

ادامه مطلب...