fatigue-loading-rainflow‫در بارگذاریهای دینامیکی، مشاهده شده قطعه عموماً تحت تنشهایی بسیار کمتر از حـد اسـتحکام‬ ‫خود و غالباً به طور ناگهانی و غیر منتظره دچار شکست میگردد و به همین علت خسارات فراوانی نیز ایجاد میکند.

از این رو، بررسی پدیده خستگی اهمیت فراوانی یافـته. بارگزاری را میتوان به دو صورت دامنه ثابت و متغیر در نظر گرفت.

بارگذاری با بزرگی ثابت‬

بارگذاری با بزرگی ثابت ساده ترین نوع بارگذاری است. ‫بار معمولاً با الگوی تنش-زمان و به شکل سینوسی با بزرگی و فرکانس ثابت به ازای تعداد تناوب‬ ‫مشخص نمایش داده میشود.‬

اما سازه ها یا اجزای کمی یافت میشوند‬ که بار وارد شده بر انها را بتوان به عنوان بار با دامنه ثابت توصیف کرد. بنابراین کاربرد بارگذاری با دامنه‬ ‫ثابت به ماشینهای دوار، از جمله توربوماشینها، پروانه کشتیها و هواپیماها، پره های بالگرد و همچنین‬ اجزای لوله کشی در سازه های نیروگاه هسته ای محدود میگردد.‬

fatigue-loading

بارگذاری با دامنه متغیر‬

‫در بیشتر سازه های مهندسی بارگذاری با دامنه متغیر اعمال میگردد. میتوان بارگذاری متناوب‬ متغیر را به صورت تنش متناوب تکرار شونده، نیمه تصادفی یا کاملاً تصادفی طبقه بندی نمود‬.

‫ساده ترین حالت بارگذاری از این نوع، بارگذاری تکرار شونده است و به کمک تعریف یک بلوک‬ بارگذاری نه چندان پیچیده با دامنه متغیر که در طی عمر سازه متناوباً تکرار میشود؛ توصیف میگردد.

در‬ مقابل، بارگذاری کاملاً تصادفی شامل توابع بسیار پیچیده است که احتمال یافتن و ثبت توالی و دامنه‬ مشابه در ان در طی یک فاصله زمانی دلخواه بسیار کم میباشد. اکثر بارگذاریهای متناوب وارد‬ ‫شده بر روی سازه ها کاملاً تصادفی نمیباشد بلکه نیمه تصادفی هستند.

نمونه هایی از این نوع بارگذاری‬ ‫عبارتند از هواپیماها، کشتیها، سازههای دور از ساحل، ریلهای راه اهن و غیره.‬ ‫برای بارگذاری با دامنه ثابت، چگونگی تعریف سیکل مشخص است؛ اما برای بارگذاری متغیر و‬ ‫نامنظم تناوب منفردی که بتوان ان را مجزا و مشخص نمود، دیده نمیشود.

fatigue-loading rain flowدر نتیجه‬ ‫روشهای شمارش تعداد سیکل های بسیاری پیشنهاد شده و شامل شمارش نقطه اوج، شمارش گذر از نقطه میانی، شمارش‬ ‫دامنه بر میانگین بار و شمارش بارانی میباشد. پس از سالها سعی و خطا امروزه به عقیده اکثریت، روش‬ ‫شمارش بارانی برای بارگذاری خستگی بهترین نتیجه را میدهد.‬


نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

 

آموزش های گام به گام

چهارمین کارگاه ارتباطات و نظریه اطلاعات برگزار می شود

چهارمین کارگاه ارتباطات و نظریه اطلاعات
چهارمین کارگاه ارتباطات و نظریه اطلاعات

ادامه مطلب...

مسابقه حل مسائل مهندسی شیمی به کمک کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف

مسابقه حل مسائل مهندسی شیمی به کمک کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف
مسابقه حل مسائل مهندسی شیمی به کمک کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف

ادامه مطلب...

دومین دوره مسابقات برنامه نویسی دانش آموزی امیرکبیر

دومین دوره مسابقات برنامه نویسی دانش آموزی امیرکبیر

ادامه مطلب...

سمینار پردازش زبان طبیعی

سمینار پردازش زبان طبیعی
سمینار پردازش زبان طبیعی

ادامه مطلب...