در نرم افزار کتیا مطابق شکل ، صفحه " zx plane " را انتخاب کنید .

آموزش کتیا مدل سازی یک لوله خمیده ساخت پروفیل مسیر

مطابق مراحل قبل ، با کلیک نمودن بر روی آیکونی که در شکل زیر نمایش داده شده است ، محیط کاری " Sketcher " را انتخاب نمایید .

آموزش کتیا مدل سازی یک لوله خمیده ساخت پروفیل مسیر

پس از ورود به محیط Sketcher مطابق شکل نشان داده شده ، با کلیک کردن بر روی آیکون رسم خط در نوار ابزار ، ابزار " Line " را انتخاب نمایید .

آموزش کتیا مدل سازی یک لوله خمیده ساخت پروفیل مسیر

مشابه شکل نمایش داده شده ، سه خط را که متصل به هم هستند رسم نمایید . خط اول را که افقی است از مبدا مختصات شروع کنید . خط دوم را که عمودی است از انتهای خط اول و خط افقی سوم را هم از انتهای خط دوم آغاز نمایید .

آموزش کتیا مدل سازی یک لوله خمیده ساخت پروفیل مسیر

در این مرحله با کلیک کردن بر روی ابزار " Corner " از نوار ابزار مطابق شکل ، گوشت تیز بین خطوط را به فیلت تبدیل نمایید .

آموزش کتیا مدل سازی یک لوله خمیده ساخت پروفیل مسیر

برای این کار ، مطابق شکل ، دو خطی را که قرار است بین آنها فیلت ایجاد شود ، انتخاب کنید . مقدار شعاع فیلت در ابتدا توسط ماوس قابل کنترل است و بعدا قابلیت ویرایش هم خواهد داشت .

آموزش کتیا مدل سازی یک لوله خمیده ساخت پروفیل مسیر

گوشه با شعاع اولیه مشابه شکل زیر خواهد بود .

آموزش کتیا مدل سازی یک لوله خمیده ساخت پروفیل مسیر

سپس ، دو خط دیگری را که گوشت بین آن ها باید تبدیل به فیلت گردد ، مشابه شکل زیر انتخاب کنید .

آموزش کتیا مدل سازی یک لوله خمیده ساخت پروفیل مسیر

نتیجه نهایی را مشابه شکل زیر در نرم افزار کتیا مشاهده خواهید کرد .

آموزش کتیا مدل سازی یک لوله خمیده ساخت پروفیل مسیر

با دابل کلیک نمودن بر روی اندازه شعاع ، پنجره " Constraint Definition " مشابه شکل زیر ظاهر می شود که می توانید شعاع را بر حسب نیاز تغییر دهید .

در اینجا با توجه به قطر دو دایره ای که در ابتدا رسم شده اند ، شعاع فیلت را برابر با 60 mm تنظیم نمایید و کلید OK را فشار دهید . این عملیات را برای شعاع دیگر نیز تکرار نمایید .

آموزش کتیا مدل سازی یک لوله خمیده ساخت پروفیل مسیر

در این مرحله می توان قیودی را بین اجزای مختلف خطوط ترسیم شده ایجاد نمود . بدین منظور با کلیک کردن بر روی ابزار " Constraint " از نوار ابزار مطابق شکل در نرم افزار CATIA ، قید گذاری فعال می شود .

آموزش کتیا مدل سازی یک لوله خمیده ساخت پروفیل مسیر

در حالت فعال بودن دستور قیدگذاری ، دو المان مختلف مثلا دو خط را می توان انتخاب کرد و فاصله بین آنها را تنظیم نمود . پس از سه بار اجرای این دستور ، می توان به شکلی مشابه شکل زیر دست یافت .

آموزش کتیا مدل سازی یک لوله خمیده ساخت پروفیل مسیر

با کلیک نمودن بر روی آیکون خروج در نوار ابزار مشابه شکل زیر ، از محیط کاری Sketcher خارج شوید .

آموزش کتیا مدل سازی یک لوله خمیده ساخت پروفیل مسیر

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

 

آموزش های گام به گام

آموزش انسیس ANSYS به زبان فارسی

سمینار پردازش زبان طبیعی

سمینار پردازش زبان طبیعی
سمینار پردازش زبان طبیعی

ادامه مطلب...

دومین دوره مسابقات برنامه نویسی دانش آموزی امیرکبیر

دومین دوره مسابقات برنامه نویسی دانش آموزی امیرکبیر

ادامه مطلب...

مسابقه حل مسائل مهندسی شیمی به کمک کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف

مسابقه حل مسائل مهندسی شیمی به کمک کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف
مسابقه حل مسائل مهندسی شیمی به کمک کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف

ادامه مطلب...

دومین دوره مسابقات برنامه نویسی دانش آموزی امیرکبیر

دومین دوره مسابقات برنامه نویسی دانش آموزی امیرکبیر

ادامه مطلب...