در نرم افزار کتیا ابزار " Rib " را با کلیک نمودن بر روی آیکون همانند شکل زیر انتخاب کرده ، یا همانطور که در شکل بعدی نشان داده شده است .

آموزش کتیا مدل سازی یک لوله خمیده حجم دادن به مقطع

آن را از منوی Insert > Sketch-Based Features > Rib انتخاب نمایید .

آموزش کتیا مدل سازی یک لوله خمیده حجم دادن به مقطع

همانطور که در شکل زیر نشان داده شده است ، پس از نمایان شدن پنجره " Rib Definition " ، دو گزینه " Profile " و " Center Curve " را به ترتیب از روی اشکال ترسیم شده انتخاب نموده و بر روی OK کلیک کنید .

آموزش کتیا مدل سازی یک لوله خمیده حجم دادن به مقطع

لوله خمیدت حاصل همانند شکل زیر در نرم افزار CATIA خواهد بود .

آموزش کتیا مدل سازی یک لوله خمیده حجم دادن به مقطع

با انتخاب گزینه SAVE از منو اصلی نرم افزار کتیا این فایل را ذخیره نمایید .

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

 

آموزش های گام به گام

آموزش انسیس ANSYS به زبان فارسی

چهارمین کارگاه ارتباطات و نظریه اطلاعات برگزار می شود

چهارمین کارگاه ارتباطات و نظریه اطلاعات
چهارمین کارگاه ارتباطات و نظریه اطلاعات

ادامه مطلب...

سمینار خانه های هوشمند برای دوران پیری

سمینار خانه های هوشمند برای دوران پیری

ادامه مطلب...

مسابقه حل مسائل مهندسی شیمی به کمک کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف

مسابقه حل مسائل مهندسی شیمی به کمک کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف
مسابقه حل مسائل مهندسی شیمی به کمک کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف

ادامه مطلب...

سمینار خانه های هوشمند برای دوران پیری

سمینار خانه های هوشمند برای دوران پیری

ادامه مطلب...