تایید و اعتبارسنجی را می توان فرایندی رسمی برای بررسی نتایج دانست .

هر یک از این عبارات دارای معنای خاصی می باشد که در اینجا به بررسی آن نمی پردازیم .

در بخش قبلی با مقایسه نتایج نرم افزار انسیس ANSYS با محاسبات دستی و بررسی تطابق حل نرم افزار انسیس ANSYS با شرط مرزی کشش یا جابجایی مناسب در هر مرز ، نتایج نرم افزار انسیس ANSYS را تا حدودی بررسی نموده ایم .

حال اجازه دهید مقدار جابجایی بدست آمده از نرم افزار انسیس ANSYS در مرز راست را با مقدار بدست آمده در محاسبات دستی بررسی نماییم .

بررسی مقدار جابجایی در مرز راست

  • با کلیک بر روی Displacement در منو درختی ، نتیجه جابجایی را مجددا بر روی صفحه بیاورید .
  • ترجیح می دهم تغییر شکل را در این نما مطابق تصویر زیر خاموش کنم .
  • با استفاده از دکمه سمت راست ماوس ، بر روی انتهای سمت راست زوم نمایید .
  • بر روی پروب کلیک کرده و مقدار جابجایی را در جایی دور از بار نقطه ای بررسی نمایید .


آموزش انسیس - میله تحت کشش - اعتبارسنجی
آموزش انسیس - میله تحت کشش - اعتبارسنجی

در فاصله دور از بار نقطه ای ، به مقداری حدود 0.045 میلی متر در انتهای سمت راست دست می یابم .

این حدودا 10 درصد از نتیجه محاسبه دستی 0.05 میلی متری که در حل تحلیلی مقدماتی خود بدان دست یافتیم ، انحراف دارد .

با توجه به اینکه محاسبه دستی ، نواحی پر تنش در انتهای چپ و راست را نادیده می گیرد ، این یک تطابق منطقی می باشد .

اما این نواحی پر تنش ( هم کششی و هم فشاری ) ، نواحی نسبتا کوچک مدل را تحت تاثیر قرار داده و در نتیجه ، تاثیر زیادی در جابجایی کلی نمی گذارند .

خلاصه بررسی نتایج از سوی ما

  • در نقاط دور از انتهای راست و چپ ، مولفه های تنش با محاسبات دستی بسیار تطابق دارند .
  • جابجایی در انتهای راست ( در نقاط دور از نیروی نقطه ای ) ، در حدود کمتر 10 درصد از مقدار محاسبه دستی اختلاف دارد .
  • نتایج تحلیل نرم افزار انسیس ANSYS با شرایط مرزی کشش و همچنین جابجایی تطابق دارد .

بنابراین ، بطور معقولانه ای می توان مطمئن بود که مدل نرم افزار انسیس ANSYS بدرستی تنظیم شده است .

باوجود این ، بررسی نکرده ایم که آیا تنش های زیاد در انتهای چپ و راست را بدرستی حل نموده ایم یا خیر .

بنابراین ، نمی توانیم چیزی در مورد زمان شکست قطعه بگوییم .

ممکن است بهسازی بیشتری برای شبکه مورد نیاز باشد .

همچنین ، باید از تکینگی تنش ( stress singularity ) در محل بار نقطه ای ( با توزیع آن در سراسر یک ناحیه ) و در گوشه های سمت چپ ( با اضافه کردن فیلت fillet به این گوشه ها ) رهایی یابیم .

آموزش انسیس ANSYS به زبان فارسی

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

 

آموزش های گام به گام

آموزش انسیس ANSYS به زبان فارسی

سمینار پردازش زبان طبیعی

سمینار پردازش زبان طبیعی
سمینار پردازش زبان طبیعی

ادامه مطلب...

چهارمین کارگاه ارتباطات و نظریه اطلاعات برگزار می شود

چهارمین کارگاه ارتباطات و نظریه اطلاعات
چهارمین کارگاه ارتباطات و نظریه اطلاعات

ادامه مطلب...

سمینار خانه های هوشمند برای دوران پیری

سمینار خانه های هوشمند برای دوران پیری

ادامه مطلب...

سمینار خانه های هوشمند برای دوران پیری

سمینار خانه های هوشمند برای دوران پیری

ادامه مطلب...