هدف از آموزش

ارزیابی انتقادی نتایج کامپیوتری ، یک مهارت مهندسی مهم می باشد .

این مساله در راستای کمک به توسعه این مهارت " تفکر انتقادی " ، یک تحلیل انجام شده با نرم افزار انسیس ANSYS را به شما ارائه داده و از شما می خواهد تا با استفاده از محاسبات دستی ، آن را مورد ارزیابی انتقادی قرار دهید .

از شما می خواهیم به ما بگویید که آیا تحلیل نرم افزار انسیس ANSYS ارائه شده در این مساله ، بدرستی انجام شده یا سعی می کنیم شما را فریب دهیم .

موفق باشید !

بیان مساله :

قبل از تلاش برای حل این مساله ، آموزش پیشین میله تحت کشش Tensile Bar را مرور نمایید .

یک ورق فولاد با عرض w = 0.25m ، طول L = 2m و چگالی 7.9*10^3 kg/m3 به صورت عمودی از سقف آویزان شده است .

همانطور که در شکل زیر نشان داده شده ، نیروی F = 50N به آن اعمال گشته است . ضخامت ورق 1 mm می باشد .

آموزش انسیس – میله تحت کشش – تمرین
آموزش انسیس – میله تحت کشش – تمرین


ورق بقدری نازک است که هیچ تغییر تنش قابل توجهی در ضخامت وجود ندارد .

اثرات گرانش ، قابل توجه می باشند .

شما می توانید با کلیک در اینجا ، تحلیل المان محدود انجام شده با نرم افزار انسیس ANSYS برای این مساله را دانلود نمایید .

آن را همانند آموزش قبلی ، در محیط کار نرم افزار انسیس ANSYS بخوانید .

دوبار بر روی Results در محیط کاری کلیک نمایید تا نتایج تحلیل المان محدود FEA که از پیش محاسبه شده است را مشاهده کنید .

آموزش انسیس – میله تحت کشش – تمرین
آموزش انسیس – میله تحت کشش ـ مشخصات


شما باید نتایج زیر را تحت عنوان Solution مشاهده نمایید

  • Displacement
  • $$\text{sigma_y (i.e. } \sigma_{y} \text{ )}$$
  • $$\text{sigma_x (i.e. } \sigma_{x} \text{ )}$$

ممکن است بخواهید تا با انتخاب Units > Metric( m , kg , N , s , V , A ) ، واحدهای نمایش نتایج را تغییر دهید .

1- به طرح جابجایی نگاه کنید . از این طرح استنباط نمایید که آیا مدل به درستی محدود شده است یا خیر . استدلال خود را بیان کنید .

2- آیا تغییر تنش sigma_y صحیح بنظر می رسد ؟ از محاسبات دستی برای توجیه پاسخ خود استفاده نمایید .

3- آیا تغییر تنش sigma_x صحیح بنظر می رسد ؟ از محاسبات دستی برای توجیه پاسخ خود استفاده نمایید .

4- نرم افزار انسیس ANSYS ، یک مساله مقدار مرزی ( BVP ) دو بعدی را حل می کند . محاسبه دستی ، یک یا چند فرضیه اضافی برای حل نمودن این مساله مقدار مرزی BVP در نظر می گیرد . چه فرضیه های بیشتری در محاسبات دستی در نظر گرفته شده اند ؟ براساس تحلیل نرم افزار انسیس ANSYS این فرضیات چه زمانی از اعتبار ساقط می شوند ؟

5- با توجه به چهار مورد بالا ، آیا می توانید بگویید که مدل نرم افزار انسیس ANSYS که در اینجا ارائه شده بدرستی تنظیم شده ؟ یا سعی می کنیم شما را فریب دهیم ؟ درصورت وجود خطا در تنظیمات ، این خطا ممکن است چه باشد ؟

آموزش انسیس ANSYS به زبان فارسی

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

 

آموزش های گام به گام

آموزش انسیس ANSYS به زبان فارسی

چهارمین کارگاه ارتباطات و نظریه اطلاعات برگزار می شود

چهارمین کارگاه ارتباطات و نظریه اطلاعات
چهارمین کارگاه ارتباطات و نظریه اطلاعات

ادامه مطلب...

مسابقه حل مسائل مهندسی شیمی به کمک کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف

مسابقه حل مسائل مهندسی شیمی به کمک کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف
مسابقه حل مسائل مهندسی شیمی به کمک کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف

ادامه مطلب...

سمینار پردازش زبان طبیعی

سمینار پردازش زبان طبیعی
سمینار پردازش زبان طبیعی

ادامه مطلب...

دومین دوره مسابقات برنامه نویسی دانش آموزی امیرکبیر

دومین دوره مسابقات برنامه نویسی دانش آموزی امیرکبیر

ادامه مطلب...