تنش برشی Tau-r-theta

حال، اجازه دهید به بررسی چگونگی تطابق شبیه سازی با محاسبات اولیه ما برای تنش برشی بپردازیم.

در پنجره Outline بر روی Solution > Tau-r-theta کلیک نمایید.


آموزش انسیس | صفحه سوراخ دار نتایج عددی تنش برشی
آموزش انسیس | صفحه سوراخ دار نتایج عددی تنش برشی


در تحلیل اولیه خود مشخص نمودیم که تنش برشی در حالت r = a ،باید 0 psi باشد.

با استفاده از ابزار پروب خود درمی یابیم که تنش در لبه سوراخ بین -5 psi تا -500 psi می باشد.

از آنجایی که 500 psi حدود 0.05% مقدار تنش متوسط می باشد، می توان گفت که این نتیجه بخوبی نشاندهنده آنچیزی است که انتظار داریم رخ دهد.


در محاسبات اولیه خود مشخص نمودیم که تنش برشی در نواحی دور از سوراخ باید تنها تابعی از تتا theta باشد.

این را می توان با استفاده از ابزار پروب و حرکت در امتداد یک خط شعاعی از سوراخ نشان داد.

همچنین رنگ ها نیز که نشاندهنده تنش های بیشتر و کمتر می باشند، تنها با تغییر زاویه تغییر می کنند، نه با دور شدن از سوراخ.

همچنین دریافتیم که تنش برشی در زاویه صفر درجه و نود درجه، در نواحی دور از سوراخ، صفر است.با استفاده از ابزار پروب می توانیم ملاحظه کنیم که این امر در واقع برای شبیه سازی نیز صدق می کند.


آموزش انسیس ANSYS به زبان فارسی

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

 

آموزش های گام به گام

سمینار پردازش زبان طبیعی

سمینار پردازش زبان طبیعی
سمینار پردازش زبان طبیعی

ادامه مطلب...

دومین دوره مسابقات برنامه نویسی دانش آموزی امیرکبیر

دومین دوره مسابقات برنامه نویسی دانش آموزی امیرکبیر

ادامه مطلب...

سمینار خانه های هوشمند برای دوران پیری

سمینار خانه های هوشمند برای دوران پیری

ادامه مطلب...

مسابقه حل مسائل مهندسی شیمی به کمک کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف

مسابقه حل مسائل مهندسی شیمی به کمک کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف
مسابقه حل مسائل مهندسی شیمی به کمک کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف

ادامه مطلب...