می توان هندسه را به عنوان یک صفحه نامتناهی در نظر گرفته و مسئله را بصورت تحلیلی حل نمود،

یا اینکه هندسه را به عنوان مجموعه ای از «المان های محدود» تقریب زده و مسئله را بصورت عددی حل کرد.

فلوچارت زیر ، این دو رویکرد را مقایسه می کند.


آموزش انسیس | صفحه سوراخ دار - حل تحلیلی در مقابل حل عددی
صفحه سوراخ دار - حل تحلیلی در مقابل حل عددی


ابتدا اجازه دهید به بررسی نتایج تحلیلی برای صفحه نامتناهی بپردازیم.

سپس از این نتایج برای بررسی راه حل عددی نرم افزار ANSYS استفاده خواهیم نمود.


نتایج جابجایی

اجازه دهید جابجایی مورد انتظار لبه راست را نسبت به مرکز سوراخ برآورد نماییم.

می توان با چشم پوشی از سوراخ و در نظر گرفتن کل صفحه در کشش تک محوری، به تخمینی منطقی دست یافت.

تقسیم تنش کششی اعمال شده بر مدول یانگ (مدول الاستیسیته) کرنش یکنواخت در جهت x را بدست می دهد.


آموزش انسیس | حل تحلیلی - نتایج جابجایی


آموزش انسیس | حل تحلیلی - نتایج جابجایی


آموزش انسیس | حل تحلیلی - نتایج جابجایی


ضرب نمودن آن در نصف پهنای صفحه ( 5 اینچ )، جابجایی مورد انتظار لبه راست تقریبا ~ 0.1724 اینچ را بدست می دهد.

این مورد را در قیاس با نرم افزار ANSYS بررسی خواهیم نمود.


آموزش انسیس ANSYS به زبان فارسی

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

 

آموزش های گام به گام

سمینار خانه های هوشمند برای دوران پیری

سمینار خانه های هوشمند برای دوران پیری

ادامه مطلب...

سمینار خانه های هوشمند برای دوران پیری

سمینار خانه های هوشمند برای دوران پیری

ادامه مطلب...

دومین دوره مسابقات برنامه نویسی دانش آموزی امیرکبیر

دومین دوره مسابقات برنامه نویسی دانش آموزی امیرکبیر

ادامه مطلب...

دومین دوره مسابقات برنامه نویسی دانش آموزی امیرکبیر

دومین دوره مسابقات برنامه نویسی دانش آموزی امیرکبیر

ادامه مطلب...