المان های HTML

یک المان HTML معمولا شامل یک تگ آغازین، یک تگ پایانی و محتوای بین آنها می باشد.

یعنی <tagname> content... </tagname>

از تگ آغازین تا تگ پایانی، همه چیز به عنوان المان HTML شناخته می شود.


Start tag Element content End tag
<h1> My First Heading </h1>
<p> My first paragraph. </p>
<br>    


برخی از المان های HTML تهی بوده (فاقد محتوا هستند) و تگ پایانی ندارند، مانند المان <br> که نشاندهنده پایان یک سطر می باشد.


المان های HTML تو در تو

المان های HTML می توانند تو در تو باشند (المان ها می توانند المان های دیگر را دربرگیرند)

تمام اسناد HTML از المان های تو در توی HTML تشکیل شده اند.

مثال زیر دارای چهار المان HTML می باشد.


 
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>
 
<h1>My First Heading</h1>
<p>My first paragraph.</p>
 
</body>
</html>
 


توضیح مثال

المان <html> کل سند را تعریف می کند.

این سند دارای یک تگ آغازین <html> و یک تگ پایانی </html> می باشد.

محتوای این المان شامل یک المان HTML دیگر ( المان <body> ) می باشد.


 
<html>
<body>
 
<h1>My First Heading</h1>
<p>My first paragraph.</p>
 
</body>
</html>
 


المان <body> متن سند را تعریف می کند.

این المان دارای یک تگ آغارین <body> و یک تگ پایانی </body> می باشد.

محتوای این المان شامل دو المان HTML دیگر ( المان <h1> و <p> ) می باشد.


 
<body>
 
<h1>My First Heading</h1>
<p>My first paragraph.</p>
 
</body>
 


المان <h1> یک سرفصل را تعریف می کند.

این المان دارای یک تگ آغازین <h1> و یک تگ پایانی </h1> می باشد.

این المان دارای محتوای my first heading می باشد.


 
<h1>My First Heading</h1>
 


المان <p> یک پاراگراف را تعریف می کند.

این المان دارای یک تگ آغازین <p> و یک تگ پایانی </p> می باشد.

این المان دارای محتوای my first paragraph می باشد.


 
<p>My first paragraph.</p>
 


تگ پایانی را فراموش نکنید

برخی از المان های HTML به طور صحیح نمایش داده خواهند شد، حتی اگر تگ پایانی را فراموش کنید،


 
<html>
<body>
 
<p>This is a paragraph
<p>This is a paragraph
 
</body>
</html>
 


مثال بالا در تمام مرورگرها صدق می کند، زیرا تگ بسته به صورت اختیاری در نظر گرفته شده است.

ولی هرگز به این مساله تکیه نکنید. اگر تگ پایان را فراموش کنید، ممکن است نتایج یا خطاهای غیر منتظره ای بوجود آید.


المان های تهی HTML

المان های HTML بدون محتوای، المان های تهی نامیده می شوند.

تگ <br> یک المان تهی بدون تگ بسته می باشد (تگ <br> یک سطر جدید را تعریف می کند)

المان های تهی می توانند در تگ شروع، به این شکل <br /> «بسته» شوند

در HTML5 لزومی ندارد المان های تهی بسته باشند. اما اگر به ارزیابی سختگیرانه تری نیاز دارید یا می خواهید سند خود را بوسیله تجزیه کننده های XML قابل خواندن نمایید، باید تمام المان های HTML را بطور صحیح ببندید.


استفاده از تگ ها با حروف کوچک

تگ های HTML به بزرگ یا کوچک بودن حروف حساس نیستند، <P> هیچ فرقی با <p> ندارد.

استاندارد HTML5 ، تگ هایی با حروف کوچک را لازم نمی داند، اما W3C توصیه می کند که در HTML از حروف کوچک استفاده شود ، استفاده از حروف کوچک برای اسناد سختگیرانه تری مانند XHTML الزامی می باشد.

در این مجموعه خودآموز همواره از تگ هایی با حروف کوچک استفاده می کنیم.


نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

 

آموزش های گام به گام

سمینار پردازش زبان طبیعی

سمینار پردازش زبان طبیعی
سمینار پردازش زبان طبیعی

ادامه مطلب...

سمینار خانه های هوشمند برای دوران پیری

سمینار خانه های هوشمند برای دوران پیری

ادامه مطلب...

چهارمین کارگاه ارتباطات و نظریه اطلاعات برگزار می شود

چهارمین کارگاه ارتباطات و نظریه اطلاعات
چهارمین کارگاه ارتباطات و نظریه اطلاعات

ادامه مطلب...

چهارمین کارگاه ارتباطات و نظریه اطلاعات برگزار می شود

چهارمین کارگاه ارتباطات و نظریه اطلاعات
چهارمین کارگاه ارتباطات و نظریه اطلاعات

ادامه مطلب...