مشخصه ها، اطلاعات بیشتری را در مورد المان های HTML ارائه می دهند.


مشخصه های HTML

  • تمام المان های HTML می توانند مشخصه هایی داشته باشند
  • مشخصه ها اطلاعات بیشتری را در مورد یک المان ارائه می دهند.
  • مشخصه ها همواره در تگ آغاز معرفی می شوند
  • مشخصه ها معمولا به صورت جفت های نام/مقدار بیان می شوند، name="value"


مشخصه زبان lang

زبان سند را معمولا می توان در تگ <html> بیان نمود.

زبان، با نشانه (lang) بیان می شود.

مشخص نمودن زبان برای برنامه های کاربردی دسترسی پذیری (مانند صفحه خوان ها) و موتورهای جستجو حائز اهمیت می باشد


 
<!DOCTYPE html>
<html lang="en-US">
<body>
...
</body>
</html>
 


دو حرف اول en ، زبان انگلیسی را مشخص می کند. در صورت وجود یک لهجه یا گویش خاص، از دو حرف بیشتر US استفاده می شود.


مشخصه عنوان title

در اینجا، یک مشخصه (title) به المان <p> اضافه شده است. مقدار مشخصه (title) هنگام حرکت دادن ماوس روی پاراگراف بصورت یک باکس حاوی توضیحات نمایش داده خواهد شد

مثال


 
<p title="I'm a tooltip">
This is a paragraph.
</p>
 


مشخصه href

لینک های HTML با تگ <a> تعریف می شوند. آدرس لینک در مشخصه (href) مشخص می شود


 
<a href="http://www.tipy.ir">This is a link</a>
 


در ادامه این مجموعه آموزش ها، در مورد لینک ها و تگ <a> بیشتر خواهید آموخت.


مشخصه های اندازه size

تصاویر HTML با تگ <img> تعریف می شوند.

نام فایل منبع (src)، و اندازه تصویر عرض (width) و طول (height) ، همه با مشخصه ها بیان می شوند


 
<img src="tipy.jpg" width="125" height="150">
 


اندازه تصویر با واحد پیکسل مشخص می شود، عرض برابر "125" به معنی پهنای 125 پیکسل صفحه نمایش می باشد.

در ادامه این مجموعه آموزشها، در مورد تصاویر و تگ <img> بیشتر خواهید آموخت.


مشخصه جایگزین alt

نشانه (alt) ، نشاندهنده متن جایگزینی می باشد که در صورت عدم نمایش یک تصویر مورد استفاده قرار می گیرد.

مقدار این مشخصه می تواند توسط صفحه خوان ها خوانده شود. بدین ترتیب، کسی که به صفحه وب «گوش می دهد» - همانند یک فرد نابینا - می تواند المان را «بشنود».


 
<img src="tipy.jpg" alt="tipy.ir" width="125" height="150">
 


از مشخصه هایی با حروف کوچک استفاده کنید

استاندارد HTML5 ، اسامی مشخصه ها با حروف کوچک را لازم نمی داند.

مشخصه (title) را می توان با حروف بزرگ یا کوچک نوشت، مانند Title و یا TITLE

اما W3C توصیه می کند که در HTML از حروف کوچک استفاده نموده و استفاده از حروف کوچک برای اسناد سختگیرانه تری مانند XHTML ضروری می باشد.

در این مجموعه آموزش ها همواره از اسامی مشخصه ها با حروف کوچک استفاده می کنیم.


مقادیر نشانه ها را در علامت نقل قول قرار دهید

استاندارد HTML5 ، بیان مقادیر نشانه ها را در علامت نقل قول لازم نمی داند.

نشانه (href) که در بالا توضیح داده شد، می تواند بدین صورت نوشته شود


 
<a href=http://www.tipy.com>
 


اما W3C توصیه می کند که در HTML از علامت نقل قول استفاده نموده و خواستار استفاده از علامت نقل قول برای اسناد سختگیرانه تری مانند XHTML می باشد.

گاهی اوقات استفاده از علامت نقل قول ضروری می باشد. این مثال، نشانه (title) را بدرستی نمایش نمی دهد، زیرا دارای یک فاصله می باشد


 
<p title=About Tipy>
 


استفاده از علامت نقل قول، رایج ترین روش می باشد. حذف نمودن علامت نقل قول می تواند باعث بروز خطا شود.

در مجموعه آموزش ها همواره از علامت نقل قول در اطراف مقادیر مشخصه ها استفاده می کنیم.


نقل قول های تکی یا دوتایی؟

استفاده از نقل قول دوتایی در اطراف مقادیر مشخصه ها در HTML رایج تر می باشد، اما از نقل قول های تکی نیز می توان استفاده نمود.

در برخی شرایط، هنگامی که خود مقدار مشخصه دارای نقل قول های دوتایی باشد، استفاده از نقل قول تکی ضروری است


 
<p title='John "ShotGun" Nelson'>
 


یا برعکس


 
<p title="John 'ShotGun' Nelson">
 


مشخصه های HTML

یک فهرست الفبایی از برخی از مشخصه هایی که غالبا در HTML بکار می روند، در زیر بیان شده است


مشخصه Attribute توضیح
alt در صورت عدم نمایش یک تصویر، نشاندهنده متن جایگزین برای آن تصویر می باشد
disabled نشان می دهد که یک المان ورودی input باید غیر فعال باشد
href نشاندهنده URL (آدرس وب) برای یک لینک می باشد
id نشاندهنده یک شناسه منحصر به فرد برای یک المان می باشد
src نشاندهنده URL (آدرس وب) برای یک تصویر می باشد
style نشاندهنده یک الگوی CSS درون خطی inline برای یک المان می باشد
title نشاندهنده اطلاعات بیشتر در مورد یک المان می باشد (که بصورت یک باکس تولتیپ حاوی اطلاعات نمایش داده می شود)


فهرست کاملی از تمام مشخصه ها برای هر المان HTML در صفحه HTML5 Developer View در وبسایت W3C بیان شده است.


نوشتن دیدگاه


 

آموزش های گام به گام

دومین دوره مسابقات برنامه نویسی دانش آموزی امیرکبیر

دومین دوره مسابقات برنامه نویسی دانش آموزی امیرکبیر

ادامه مطلب...

دومین دوره مسابقات برنامه نویسی دانش آموزی امیرکبیر

دومین دوره مسابقات برنامه نویسی دانش آموزی امیرکبیر

ادامه مطلب...

سمینار پردازش زبان طبیعی

سمینار پردازش زبان طبیعی
سمینار پردازش زبان طبیعی

ادامه مطلب...

سمینار خانه های هوشمند برای دوران پیری

سمینار خانه های هوشمند برای دوران پیری

ادامه مطلب...