حال اجازه دهید به بررسی تنش در جهت x بپردازیم. در پنجره Outline بر روی Solution > Sigma-x کلیک نمایید.


آموزش انسیس | صفحه سوراخ دار نتایج عددی تنش محوری
آموزش انسیس | صفحه سوراخ دار نتایج عددی تنش محوری


بر این اساس می توانید ملاحظه کنید که بیشتر صفحه تحت تنش ثابت بوده و یک تمرکز تنش در اطراف سوراخ وجود دارد.

نواحی قرمز تر نشاندهنده یک تنش زیاد و کششی (مثبت) و نواحی آبی تر نشاندهنده نواحی دارای تنش فشاری (منفی) می باشند.


اجازه دهید از ابزار پروب برای مقایسه نتایج شبیه سازی نرم افزار ANSYS با آنچه که از محاسبه انتظار داشتیم، استفاده نماییم

در نوار منو، بر روی دکمه Probe کلیک نمایید؛ با حرکت در روی صفحه، مقادیر تنش محوری Sigma-x در محل مکان نما (نشانگر) نمایش داده خواهد شد.


کار را با حرکت در نواحی دور از سوراخ آغاز نمایید.

تنش حدود 1e6 psi می باشد که برابر با مقدار مورد انتظار ما برای صفحه ای تحت کشش تک محوری است.

اگر بر روی علامت max (واقع در مجاورت ابزار پروب در نوار منو) کلیک نمایید، حداکثر تنش، مکان یابی و نمایش داده خواهد شد که برابر با 3.0335e6 psi می باشد.


این نتیجه حدود 0.0055% درصد با محاسبه ای که در تحلیل اولیه انجام دادیم، تفاوت دارد که این تفاوت ناچیز و قابل چشم پوشی می باشد.


آموزش انسیس ANSYS به زبان فارسی

نوشتن دیدگاه


 

آموزش های گام به گام

مسابقه حل مسائل مهندسی شیمی به کمک کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف

مسابقه حل مسائل مهندسی شیمی به کمک کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف
مسابقه حل مسائل مهندسی شیمی به کمک کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف

ادامه مطلب...

چهارمین کارگاه ارتباطات و نظریه اطلاعات برگزار می شود

چهارمین کارگاه ارتباطات و نظریه اطلاعات
چهارمین کارگاه ارتباطات و نظریه اطلاعات

ادامه مطلب...

مسابقه حل مسائل مهندسی شیمی به کمک کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف

مسابقه حل مسائل مهندسی شیمی به کمک کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف
مسابقه حل مسائل مهندسی شیمی به کمک کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف

ادامه مطلب...

مسابقه حل مسائل مهندسی شیمی به کمک کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف

مسابقه حل مسائل مهندسی شیمی به کمک کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف
مسابقه حل مسائل مهندسی شیمی به کمک کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف

ادامه مطلب...